Chladící a topné podhledy Lindner – PLAFOTHERM®

Chladící stropy (podhledy) Lindner jsou podhledy a integrovanou technologií chlazení/topení.  Tímto lze dosáhnout 20% – 30% úspory energie na vytápění / chlazení oproti běžným způsobům vytápění a chlazení. Chladící / topné podhledy Lindner mají komfortní tichý provoz a šetří provozní i investiční náklady.

Na rozdíl od jiných technologií je distribuce chladu a tepla u chladících a topných podhledů neobtěžující, nehlučné a bez průvanů díky konstantní vnitřní teplotě prostředí, což přispívá k tepelné pohodě.

Chladící stropy oproti chlazení vzduchem podstatně rovnoměrně distribuují příjemné klima v místnosti, netvoří chladné průvany nebo nevychlazené teplé zóny. Šetří provozní i investiční náklady.

Radiační záření eliminuje nevýhody otopných těles a podlahového vytápění a chlazení vzduchem.

 • lamelový podhled lindner lmd - l

Typy chladících / topných podhledů

Chladící / topné podhledy Lindner se obecně nazývají Plafotherm®. Hlavní konstrukční typ podhledu je dále zohledněn v názvu podhledu.

bandrastrový podhled-Plafotherm® B

kazetový podhled-Plafotherm® K

zavěšený podhled-Plafotherm® E

deskový podhled-Plafotherm® DS 

lamelový podhled-Plafotherm® Z 

GK HEKDA – sádrokartonový podhled

hybridní deskový podhled- Plafotherm® DS – TAS 

Přenos tepla chladících / topných podhledů

Chladící a topné podhledy Plafotherm ® od výrobce LINDNER pracují na principu konvekce a radiace. Podle způsobu, jakým přenos tepla/chladu převážně funguje se chladící a topné podhledy Plafotherm ® dělí na dva základní systémy (více informací naleznete zde):

 • UZAVŘENÉ – Sem řadíme deskové systémy Plafotherm® B, K, E, DS
 • OTEVŘENÉ – Sem řadíme lamelové podhledy Plafotherm® Z

Výhody chladících stropů

 • Konstantní teplota v celé místnosti – tepelný komfort, absence studených průvanů
 • Tichý provoz, žádný zdroj hluku
 • Uzavřené systémy pracují převáženě na principu radiace – příjemnější než ostatní běžné systémy vytápění
 • U radiačního záření nedochází k hromadění teplého vzduchu pod stropem
 • Malé nároky na prostor a “neviditelný” systém skrytý v podhledu
 • Žádné víření prachu oproti chlazení vzduchem.

Úspora energie a nákladů chladících podhledů

Redukce investičních a provozních nákladů spočívá především v následujícím:

 • Menším nárokům na prostor – vodní potrubí dosahuje stejných výkonů při menším průměru než-li potrubí vzduchové
 • Úspora energie – radiační záření ohřívá (resp. ochlazuje) přímo tělesa (osoby) osoby a tepelné pohody se tedy dosahuje rychleji  (v případě chlazení až 30% úspora energie)
 • Nižší potřeba přiváděného vzduchu
 • Lepší efektivita systému díky vyšším teplotám (v případě chlazení vzduchem je nutné pouštět do místnosti vzduch o daleko nižších teplotách)
 • Nízké nároky na údržbu

Schéma chladícího / topného panelu

Pomocí speciálních vodivých úchytek jsou připevněny měděné nebo nerezové trubky ke hornímu povrchu kovové podhledové desky. Pomocí chladícího/topného média se podhledová deska chladí/vyhřívá a působí rovnoměrně na prostor pod podhledem.

» zvětšete kliknutím na obrázek

Každá podhledová deska je připojena k páteřnímu rozvodu. Každá deska je demontovatelná.

Názvosloví

Označení typů podhledů vychází z vlastností konstrukce

» zvětšete kliknutím na obrázek

Pokud si nebudete vědět rady s návrhem, potřebujete nabídku, chcete koupit výrobky Lindner, obraťte se na nás na kontaktech zde

 zpět na “Základní kovové podhledy”                                                           vpřed na “Typy bandrastrových podhledů”