RADIACE A KONVEKCE

Vytápěné / chlazené podhledy Lindner Plafotherm® pracují na principu radiace a konvekce.

RADIACE

Radiace, nebo-li šíření tepla sáláním vzbuzuje příjemný pocit tepla tím, že zahřívá přímo tělesa (osoby) v místnosti. Na rozdíl od běžných typů vytápění, kde je nejprve ohříván okolní vzduch a od něj se pak ohřívají tělesa (osoby).

Radiační teplo lze přirovnat ke slunečnímu záření. Tepelná pohoda vznikající při pobytu na slunci je mnohem vyšší. než např. zahřívání jiným způsobem, např. pomocí horkého foukaného vzruchu. Stojíme-li při 20°C na přímém slunci, je naše tepelná pohoda vyšší, než když se při stejné venkovní teplotě schováme do stínu stromu.

Z výše uvedeného vyplývá, že topné radiační systémy mají ve srovnání s tradičním vytápěním mnoho výhod.

Na principu radiace pracují uzavřené systémytermostropy.

KONVEKCE

Konvekce, nebo-li šíření tepla prouděním, je založeno na ohřevu a cirkulaci vzduchu. Cirkulace může být jak přirozená (např. lamelový podhled podhled Plafotherm® Z), tak nucená (např. podlahové konvektory nebo teplovzdušného vytápění).

Oproti radiačnímu záření ohříváme tedy okolní vzduch a od něj poté tělesa (osoby). Tělesa v místnosti mají tedy nižší teplotu, než okolní vzduch.

Na rozdíl od radiačních (sálavých) systémů nevyžaduje konvekce volný prostor pro dobrý rozptyl tepla sáláním

Konvenční systémy vytápění / chlazení jsou takové, u kterých k přenosu tepla dochází buďto výhradně konvekcí, anebo kombinací konvekce a radiace, ale konvekční složka je převažující.

Na principu radiace pracují otevřené systémy

VÝHODY RADIAČNÍHO VYTÁPĚNÍ
  • Konstantní rovnoměrná teplota v celé místnosti – tepelný komfort
  • 20% – 30% úspory energie na vytápění / chlazení oproti běžným systémům
  • Vytváří zdravé vnitřní mikroklima, žádné poletování prachových částic!
  • Nedochází k hromadění teplého vzduchu pod stropem
  • Rychlá reakční doba, radiační záření ohřívá / ochlazuje přímo osoby a nikoli prostředí. Rychlejší pocit tepelné pohody
  • Tichý provoz, žádný zdroj hluku (např. ventilátor).
  • Absence rychle proudícího vzduchu („foukání“) během chlazení / topení
  • Minimální nároky na prostor
  • Široké spektrum variant podhledů a možností uplatnění

Pokud si nebudete vědět rady s návrhem, potřebujete nabídku, chcete koupit výrobky Lindner, obraťte se na nás na kontaktech zde.

← zpět na “Chladící a vytápěné podhledy”