Co je vlastně tepelný komfort a tepelná pohoda?

Tepelná pohoda lze definovat jako „stav mysli, který vyjadřuje spokojenost s tepelným prostředím”.*1)

Tepelná nepohoda nastává v okamžiku, kdy tepelné prostředí nesplňuje očekávání lidské mysli nebo těla. Pokud je nám příliš velká zima či příliš velké teplo, tělo se podvědomě brání. Jedná se základní instinkt potřebný k přežití.

Naprostá většina lidí považuje tepelný komfort v obytných budovách za samozřejmost, nicméně k jeho dosažení je nutno vynaložit energii, např. prostřednictvím vytápění či chlazení.

Z hlediska pocitu tepelného komfortu (viz graf) vychází všech stránkách jednoznačně nejlépe radiační (sálavé) vytápění. Mezi tyto systémy řadíme uzavřené podhledy Plafotherm B,K, E, DS a sádrokartonové podhledy Lindner GK Hekda.

*1) CEN, EN ISO 7730: Ergonomics of the thermal environment, 2005

Pokud si nebudete vědět rady s návrhem, potřebujete nabídku, chcete koupit výrobky Lindner, obraťte se na nás na kontaktech zde.

← zpět na “Chladící a vytápěné podhledy”