Menu
Klasifikace a označení podle EN ČSN 132132020-01-15T15:28:19+01:00

KLASIFIKACE A OZNAČENÍ PODLE ČSN EN 13213 – Dutinové podlahy

Norma ČSN EN 13213 – Dutinové podlahy podobně jako norma na zdvojené podlahy dělí podlahy podle mezního zatížení do 6 tříd. Provozní zatížení je přitom podíl mezního zatížení součinitelem spolehlivosti 2.

Třída Provozní zatížení Mezní zatížení
1 2 kN 4 kN
2 3 kN  6 kN
3 4 kN  8 kN
4 4,5 kN 9 kN
5 5 kN 10 kN
6 6 kN 12 kN

Průhyb podlahy pod provozním zatížením nesmí překročit 1/300 modulu podpěr (při modulu 600 x 600 mm jsou to 2 mm).

Poznámka:
Stejně jako u zdvojených podlah je informativní hodnota rovnoměrného zatížení je pětinásobek provozního zatížení. Toto tvrzení  nelze doložit žádnou testovací metodou. Slouží pouze jako pomůcka pro obecnou orientaci.
Rovnoměrné zatížení by nemělo tedy být považováno za charakteristiku únosnosti, tou je pouze bodové (koncentrované) zatížení podle normové metodiky zkoušení.