Menu
Klasifikace a označení podle EN ČSN 132132020-03-20T08:50:46+01:00

KLASIFIKACE A OZNAČENÍ PODLE ČSN EN 13213 – Dutinové podlahy

Norma ČSN EN 13213 – Dutinové podlahy podobně jako norma na zdvojené podlahy dělí podlahy podle mezního zatížení do 6 tříd. Provozní zatížení je přitom podíl mezního zatížení součinitelem spolehlivosti 2.

Třída Provozní zatížení Mezní zatížení
1 2 kN 4 kN
2 3 kN  6 kN
3 4 kN  8 kN
4 4,5 kN 9 kN
5 5 kN 10 kN
6 6 kN 12 kN

Průhyb podlahy pod provozním zatížením nesmí překročit 1/300 modulu podpěr (při modulu 600 x 600 mm jsou to 2 mm).

Poznámka:
Stejně jako u zdvojených podlah je informativní hodnota rovnoměrného zatížení je pětinásobek provozního zatížení. Toto tvrzení  nelze doložit žádnou testovací metodou. Slouží pouze jako pomůcka pro obecnou orientaci.
Rovnoměrné zatížení by nemělo tedy být považováno za charakteristiku únosnosti, tou je pouze bodové (koncentrované) zatížení podle normové metodiky zkoušení.

Provozní zatížení (working load) = mezní zatížení / součinitel spolehlivosti řadí zdvojené podlahy z hlediska únosnosti takto:

Třída Provozní zatížení Mezní zatížení
1 2 kN 4 kN
2 3 kN 6 kN
3 4 kN 8 kN
4 4,5 kN 9 kN
5 5 kN 10 kN
6 6 kN 12 kN

Třída průhybu pod provozním zatížením podle naměřeného průhybu v nejnižším bodě desky:

Třída Maximální průhyb
A 2,5 mm
B 3,0 mm
C 4,0 mm

Velikost průhybu má vliv na komfort při chůzi a životnost koberce na podlaze.

POZNÁMKY K ÚNOSNOSTI ZDVOJENÝCH PODLAH

Plošné zatížení zdvojených podlah není možné testovat, není na to žádná metodika a proto ji lze určit pouze orientačně jako 5ti násobek provozního zatížení. 

Při návrhu únosnosti podlah pro např. datová centra nebo a rozvody doporučujeme navrhovat na zatížení nejtěžšího technologického kusu vyděleného třemi + 80 kg. Např. pokud nejtěžší kus má 700 kg, vyděleno 3 to je 233 kg + 80 = 318 kg, je možné podle tohoto navrhnout minimální provozní zatížení ve 3. třídě (4 kN), pokud by zařízení mělo 1000 kg, měla by to už být 4. třída – provozní zatížení 4,5 kN.

Pokud je podlaha vyšší jak 40 cm, doporučujeme u datových center a rozvoden namontovat příčníky, které také mohou zvýšit únosnost.

U stávajících zdvojených podlah lze únosnost zvýšit namontováním trámků, ale to je omezeno typem použitých sloupků, protože sloupky pro vyšší třídy mají jinou konstrukci.

KANCELÁŘE A SKLADY:
V Chotejně 15/1307
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 228 804 010
Tel.: +420 228 804 009
Email: info@lindner.cz (KONTAKTNÍ FORMULÁŘ)

FAKTURAČNÍ ADRESA:
Polská 1396/46
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 61465291, DIČ: CZ61465291
Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze; odd. C; vložka 29233

Technické listy různých typů podlah FLOOR and more:

FLOOR and more G 30 x LA

FLOOR and more G 40 x LA

FLOOR and more N 36 x LA

FLOOR and more YP 44 ST x PB (s extrémní únosností)

FLOOR and more power N 40 x LB (s extrémní únosností)

FLOOR and more comfort G 40 AL x LB (s integrovaným topením)

V případě zájmu o zaslání technických listů nebo detailů nám zašlete žádost emailem na
info@lindner.cz nebo využijte kontaktní formulář zde: PODPORA