Dutinová podlaha Floor and More® arena

Stupňovitá dutinová podlaha Lindner Floor and More® arena je sytémová dutinová podlaha využívaná při konstrukcích kin, divadelních či přednáškových sálů nebo poslucháren.

Nosná konstrukce je tvořena ocelovými sloupky a C-profily, které jsou ukládané na hlavice podlahových sloupků a spojované do tvaru stupňů. Stabilita je zajištěna zavětrovacími táhly, takže konstrukce odolává vodorovným silám vznikajícím pohybem většího počtu lidí. Celá konstrukce se vyznačuje výjimečnou stabilitou, deklarovanou únosností a nehořlavou konstrukcí, což je u tohoto typů podlah žádoucí.

Jakosti výroby všech komponentů zdvojených podlah Floor and More® v německém Dettelbachu je v souladu s normami ISO 9000. To přispívá k dlouhodobé funkčnosti a životnosti těchto vysoce namáhaných konstrukcí.

 • floor and more arena
 • floor and more arena
 • floor and more arena
 • floor and more arena
Základní charakteristika konstrukce
 • Desky: Kalciumsulfátové desky Floor and More s lepeným spojem pero – drážka
 • Ocelové sloupky pro 5. třídu únosnosti dle ČSN 13213 Dutinové podlahy (mezní zatížení  20 kN)
 • Horní povrch desky: holý pro aplikaci finální krytiny (PVC, linoleum, ker. dlažba, dřevo, apod.)
 • Rastr nosné konstrukce buď 600-1200/≤600 mm
 • Tvar stupňů rovný nebo oblý, podstupnice mohou mít otvory pro vzduchotechnické výdechy
Výhody zdvojených podlah Lindner Floor and More Arena
 • Deskové prvky s odzkoušeným pevným spojem pero – drážka i pro frekventované podlahy
 • Vysoká únosnost 5 kN/m2 a bodové zatížení 4 nebo 5 kN (dle ČSN 13213)
 • Kompletní prefabrikované provedení bez nutnosti mokrých procesů a svařování
 • Systémové revizní otvory
 • Dutina může být využita jako vzduchotechnické potrubí
 • Možnost jakýchkoliv tvarů stupňů (oblé, rovné, zalamované…)
 • Pevný podklad pro položení jakékoliv krytiny
 • Krátká doba montáže
 • Reakce na oheň A dle ČSN 13501
 • Není slyšet dunivý efekt při chůzi
 • Splňuje požadavky LEED a BREEAM

Typické využití

– Posluchárny

– Kina, divadla

– Školící centra

Technické parametry

Typ desek: kalciumsulfátové desky na lepený spoj pero – drážka
Zátěžová třída / mezní zatížení:  4 – 5 / 8 – 10 kN
Reakce na oheň: A
Tloušťka desek: 40 mm (podstupnice 20 – 40 mm)
Hmotnost systému: cca 60 – 80 kg/m2
Finální výška podlahy :  100 – 1400 mm, na vyžádání i více

konstrukční detaily

upevnění sedadel

Upevnění sedadel

řez se schody

Řez podlahou s rovným podkladem

řez na stupňovité ploše

Řez podlahou se stupňovitým podkladem

řez na šikmé ploše

Řez podlahou s šiklmým podkladem

Technické listy

Kliknutím na název podlahy se otevře technický list na nové stránce. Jednotlivé typy podlah rozdělené podle únosnosti.

Třída 4 – mezní únosnost ≥ 9 kN:

FaM Arena G40

Třída 5 – mezní únosnost 10 kN:

FaM Arena N40

Pozn.:

 1. V souladu s ČSN EN 13213 – Dutinové podlahy jsou zatříděny do 6ti tříd podle mezního bodového zatížení, které musí systém vydržet v jakémkoliv bodě.  4. Třída je 9 kN, 5. třída – 10 kN. Provozní únosnost je považováno jako 1/2 mezního zatížení a to by mělo být bráno v úvahu při návrhu zdvojené podlahy. Zároveň plošné zatížení těchto podlah je zkoušeno podle obecných statických norem na únosnost 5 kN/m2.
 2. Na rozdíl od zdvojených podlah nejsou dutinové podlahy tříděny podle průhybu, avšak průhyb nesmí přesáhnout 1/300 délky modulu podpěr.

spodní nosná konstrukce

1. Ocelové sloupky

Používají se různé typy pro různé detaily, např.:

SW120 SW

 • Výška: 20 mm až 2.200 mm
 • Materiál: ocel chráněná proti korozi zinkováním
 • Různé typy pro různé detaily
 • Hlavice sloupků vhodné pro šroubové kotvení C-profilů

 2. Rámové C-profily

C-profily

 • Materiál: ocel chráněná proti korozi zinkováním
 • Výška 40 a 84 mm
 • Šroubují se na hlavice sloupků

3. Akustické podložky

Podložka pod sloupky PGR 3210 z drcené gumy, rozměru PGR3200100/100/10 mm, snižující kročejový hluk o 21 dB

.

Příslušenství

Dilatační spáry                    Akustické a vzduchové předěly

Dilatační lišty      Akustické předěly

Elektroboxy                          Přemostění

elektroboxy      Přemostění

Napojení                              Schodové zakončení

Napojení na zdvojenou nebo dutinovou podlahu     Schodová zakončení

Požární předěly                Revizní otvory

Požární předěly     Revizní otvory

Ventilační výdechy

VZT výústky

Pokud si nebudete vědět rady s návrhem, potřebujete nabídku, chcete koupit výrobky Lindner, obraťte se na nás na kontaktech zde