Jak správně navrhovat zdvojené a dutinové podlahy

Zdvojené a dutinové podlahy se navrhují v interiérech budov jako podlahy s dutinou určené buď pro finální pokládku krytiny (dutinové podlahy) nebo u s krytinou nalepenou již při výrobě desek (zdvojené podlahy). Pro jejich výběr je zásadní účel podlahy a dále únosnost, elektrostatické vlastnosti apod.

Jaký je rozdíl v přístupu do zdvojené a dutinové podlahy?

img_de_campeon_91  Zdvojené podlahy jsou podlahy s dutinou, kde pochozí plochu tvoří jednotlivé rozebiratelné desky a proto je přístup do dutiny v jakémkoliv místě plochy jednoduchým zvednutím desky.

34Na rozdíl od zdvojené jsou dutinové podlahy je tvořena nerozebiratelnou deskou a přístup do dutiny podlahy lze pouze v místech tzv. “revizních otvorů” nebo výřezů pro např. elektroboxy.

Kde se používají zdvojené podlahy a kde dutinové podlahy?

Používají se obecně všude tam, kde je potřeba vstupovat do dutiny podlahy v kterémkoliv místě. Zdvojené podlahy se nepoužívají tam, kde se předpokládá dodatečné položení jinou krytiny, kromě kobercových nebo vinylových čtverců.

Nejčastěji se používají v těchto případech:

  • administrativní plochy pro položení kobercových nebo vinylových čtverců
  • datové sály, velíny, servery, rozvodny (většinou s vinylem, kaučukem nebo linoleem)
  • laboratoře, výzkumné pracoviště (většinou s vinylem, kaučukem nebo linoleem)

Nejlevnější varianta zdvojené podlahy s krytinou je zdvojená podlaha s dřevotřískovými Ligna podlahadeskami LIGNA.  Na tento typ podlahy lze dodatečně pokládat kobercové čtverce. Je to nejvhodnější a nejoblíbenější typ zdvojené podlahy v kancelářských budovách. Je velmi flexibilní pro napojení pracovních míst na média pod podlahou a jednoduše se s deskami manipuluje. Kobercovou krytinu je možné kdykoli snadno vyměnit a má dostatečný akustický kročejový útlum . Zdvojené podlahy NORTEC s kalciumsulfátovými deskami mají reakci na oheň třídy A, také jsou únosnější. Proto se často používají v místnostech serverů a datových sálů.

Zdvojené podlahy LUMEN a PRODATA jsou speciální podlahy se specifickými vlastnostmi, určené pro specifické účely použití.

Dutinové podlahy se používají všude tam, kde chcete nebo musíte mít podlahu s dutinou a chcete na ní pokládat dodatečně krytinu – keramická dlažba, kámen, dřevěné parkety, plovoucí podlaha nebo vinyl v rolích. Vstup do podpodlahového prostoru lze pouze v místech revizních otvorů.

Používají se také tam, kde je důležitá rychlá a snadná pokládka podlahy jako podklad pro položení krytiny.

Nejčastěji v těchto prostorech:

  • sociální zařízení a kuchyňky administrativních budov
  • tam, kde chcete mít zároveň topnou podlahu a není důraz na flexibilitu prostoru (zvláště v rekonstruovaných budovách s podlahou (FLOOR and more® comfort).FLOOR and More 3
  • v přednáškových sálech jako podlaha FLOOR and more ® arena
  • v extrémně těžkých provozech s vysokou únosností jako FLOOR and more® power
  • tam, kde je potřeba zvýšit podlahu a není možné zhotovit litou podlahu z důvodu příliš vysokých tlouštěk vrstev nebo ze statických důvodů – např. na půdách domů
  • v bytových projektech, kde rozvod vzduchu je možné realizovat podlahou

Na dutinovou podlahu lze pokládat jakoukoli krytinu! Její montáž je extrémně přesná a rychlá. Kladeči krytin ji budou mít  rádi :-)!

Povrchové úpravy

Na zdvojené podlahy je krytina aplikována buď při jejich výrobě nebo se na ní dodatečně pokládají nejčastěji kobercové nebo i vinylové čtverce vyráběné pro tento účel.

Na dutinové podlahy lze vždy položit téměř jakoukoliv krytinu pokládanou dodatečně (dlažba, vinyl, kámen, stěrka …). Je možné samozřejmě na tyto podlahy pokládat i kobercové nebo vinylové čtverce. Při použití lepidel a penetrací používaných při pokládce krytin na dutinovou podlahu Lindner FLOOR and more je nutné respektovat technologické pokyny výrobce. O způsobu pokládky a doporučených lepidlech jednotlivých krytin Vás rádi budeme informovat.

Více o krytinách zde

Mechanické vlastnosti

Mechanické vlastnosti zdvojených a dutinových podlah  jsou reprezentovány především únosností. Únosnost je charakterizována bodovým (ne plošným) zatížením a následně průhybem. Dalšími vlastnosti určují normy pro zdvojené a dutinové podlahy. Zdvojené a dutinové podlahy je nutné navrhovat tak, aby při předpokládaných zatíženích nedošlo k jejich zborcení nebo přetvoření. Stabilitu vyšších zdvojených podlah je možné zvýšit přidáním trámků nebo C-profilů, které zároveň slouží jako rámy pro osazení technologických skříní. Racky a rozvaděče jsou pak pevně spojené se zdvojenou podlahou a tvoří pevný a přesný celek. Pomocí systémového zavětrování lze u zdvojených podlah zvýšit odolnost vůči vodorovným silám.

Pokud si nebudete vědět rady s návrhem nebo potřebujete nabídku, chcete nakoupit komponenty Lindner, obraťte se na nás na kontaktech zde