Kovové podhledy Lindner – CHODBOVÉ PODHLEDY

Základní konstrukci CHODBOVÉHO podhledu Lindner LMD-E tvoří obdélníkové kazety na stěnové úhelníky ukotvené do stěny chodby. Chodbové podhledy umožňují překlenutí až 3300 mm šířky chodby bez nutnosti vnitřního závěsu.

LMD-E 300 » rastr tvoří kazety volně položené na stěnovém úhelníku

LMD-E 312 » rastr tvoří kazety uložené na podélném profilu, dle typu kazety je možné je sklopit

LMD-E 321 » rastr tvoří kazety uložené na podélném profilu, dle typu kazety je možné je sklopit v podélném nebo příčném směru

LMD-E 340 » rastr tvoří kazety uložené na dvouúrovňovém podélném profilu. Funkce “pokles-posun”. Při revizi není provoz omezen sklopenými  kazetami.

» pro více informací o jednotlivých typech klikněte zde

Schéma a prvky chodbového podhledu

» zvětšete kliknutím na obrázek

Kazeta

  • Kazeta tvoří hlavní pohledový prvek podhledu
  • Hlavní funkcí je estetika (vzhled), zajištění bezproblémového provozu (revize podhledu a rozvodů v dutině podhledu) a stavebně-fyzikální funkce (akustika, případně vytápění / chlazení)

detail foto kazeta LMD-E_01


» více informací o tomto prvku naleznete zde

Konstrukční prvky

Mezi hlavní konstrukční prvky chodbového podhledu řadíme kromě kazet dále:

  • Stěnové úhelníky, které slouží k uložení kazety v místě obvodové stěny nebo dělící příčky (v místě, kde příčka probíhá až k nosné konstrukci stropu)

decke_img_lmd_e_300_05

  • Nosné profily, které jsou přikotveny ke stěnovým úhelníkům a slouží u některých typů podhledů k uložení kazet

decke_img_lmd_e_321_02

Pokud si nebudete vědět rady s návrhem, potřebujete nabídku, chcete koupit výrobky Lindner, obraťte se na nás na kontaktech zde

 zpět na “Základní kovové podhledy”                                                           vpřed na “Typy chodbových podhledů”