Kovové podhledy Lindner – ZAVĚŠENÉ PODHLEDY

Základní konstrukci ZAVĚŠENÉHO podhledu Lindner LMD-E tvoří obdélníkové kazety ukládané do jednoduchého rastru. Široká škála tvarů kazet se přizpůsobí každému prostoru. Snadná manipulaci s kazetami a rychlá přístupnosti dutiny podhledu zajišťuje bezproblémovou údržbu podhledu.

LMD-E 200 » Rastr tvoří skryté nosné “Z” profily, kazety ukládány střídavě přes sebe.

LMD-E 210 » Rastr tvoří skryté nosné “I” profily, kazety ukládány nezávisle na sobě.

LMD-E 213 » Rastr tvoří skryté nosné “U” profily, dle typu kazety je možné je sklopit.

LMD-E 214 » Rastr tvoří skryté nosné “ZZ” profily, dle typu kazety je možné je sklopit.

LMD-E 217 » Rastr tvoří skryté nosné “U” profily, možnost užití více rozměrů kazet v jedné ploše.

» pro více informací o jednotlivých typech klikněte zde

SPECIÁLNÍ TYPY ZAVĚŠENÝCH PODHLEDŮ

LMD-E 213 BWS » Podhled s obdobnou konstrukcí jako LMD-B 213, třídy 2A dle EN 13964 (odolnost proti rázu).

LMD-E 213 WL » Podhled s obdobnou konstrukcí jako LMD-B 213, exteriérový podhled.

LMD-E 200 VARIOUS » 3D struktura podhledu, varianta podhledu LMD-E 200 s různými výškami uložení a různými rozměry stropních kazet.

Schéma a prvky zavěšeného podhledu

» zvětšete kliknutím na obrázek

Vytápěný / chlazený podhled

Do zavěšeného podhledu je možné integrovat systém trubek zajišťujících vytápění / chlazení prostoru. Tento systém se nazývá Plafotherm® E

plafotherm-E

» více informací o systému Plafotherm® naleznete zde

Kazeta

  • Kazeta tvoří hlavní pohledový prvek podhledu
  • Hlavní funkce je:
    • estetická – vzhled
    • provozní – zajištění bezproblémové revize podhledu a rozvodů v dutině podhledu
    • stavebně-fyzikální – akustika, vytápění / chlazení)

detail foto kazeta LMD-E_01

» více informací o tomto prvku naleznete zde

Konstrukční prvky

Mezi hlavní konstrukční prvky zavěšeného podhledu řadíme kromě nosných profilů tvořící rastr a kazet dále:

  • Stěnové úhelníky, které slouží k uložení kazety v místě obvodové stěny nebo dělící příčky (v místě, kde příčka probíhá až k nosné konstrukci stropu)

stěnový úhelník

  • Závěsné systémy, které zajišťují zavěšení nosných profilů k nosné konstrukci stropu

závěsný systém_nonius_2

Pokud si nebudete vědět rady s návrhem, potřebujete nabídku, chcete koupit výrobky Lindner, obraťte se na nás na kontaktech zde

 zpět na “Základní kovové podhledy”                                                           vpřed na “Typy zavěšených podhledů”