Odolnost proti rázu

Odolnost proti rázu je testována dle EN 13964 přílohy D

Norma EN 13964 definuje 3 třídy odolnosti podhledů proti rázu. Ty které charakterizují úroveň odolnosti proti nárazu do podhledu. Toto hodnocení se uplatní zejména ve školách, tělocvičnách a sportovních halách.

» Třída 1A: podhledy ve třídě 1A je nutné instalovat ve všech prostorách (tělocvičny, sportovní haly), kde se běžně provozují míčové sporty.

» Třída 2A: podhledy třídy 2A by měli být instalovány ve všech prostorách, kde se předpokládá omezený výskyt míčových her a sportů a dále v ostatních, těžce namáhaných školních prostorách. Tuto kategorii splňuje podhled LMD-E 213 BWS

» Třída 3A: podhledy třídy 3A by měli být instalovány pouze v prostorách, kde se uvažuje základní odolnost podhledu proti nárazu. Mezi tyto prostory řadíme učebny, třídy pro praktickou výuku, školní chodby, dětské koutky, herny, apod.

Životnost podhledu a zejména podhledových kazet je závislá na jejich odolnosti proti nárazu, rázu.

Norma EN 13964 posuzuje odolnost systému jako celku odolávat nepřímému dopadu míče za standardních podmínek ve sportovních halách. Norma testuje tedy nejen podhledovou desku, ale i konstrukci podhledu včetně veškerého příslušenství – tedy podhled jako celek.

Norma nestanovuje odolnost proti úmyslnému poškozování či vandalismu.


Pokud si nebudete vědět rady s návrhem, potřebujete nabídku, chcete koupit výrobky Lindner, obraťte se na nás na kontaktech zde.

 zpět na “Zavěšené podhledy”