PODHLEDOVÉ KAZETY – funkce, typy a úpravy

Podhledová kazeta tvoří základní pohledový prvek kovového podhledu Lindner.

Podhledová kazeta má především tyto funkce:

 • estetickou – výrazně ovlivňuje celkový vzhled podhledu, uzavírá často nevzhledný prostor nad podhledem
 • provozní – zajišťuje přístupnost dutiny podhledu a možnost revize rozvodů nad podhledem
 • stavebně-fyzikální – má významný vliv na akustiku a tepelnou pohodu prostoru, je možné do ní zabudovat systém vytápění / chlazení

Vzhled kazety hraje při návrhu podhledu jednu z nejpodstatnějších rolí a proto je vhodné viditelný povrch podhledu navrhovat originálně a na míru akustickým a tepelně technickým potřebám interiéru.

bandrastrový podhled Lindner LMD - B

Uložení a kotvení

Uložení kazet závisí na konkrétním typu podhledu.

1) Uložení kazet v prostoru:

Plošné podhledy bandrastrové, zavěšné a chodbové, ne pro kazetové):

 • Delší stranou jsou kazety ukládány navzájem na sraz.
 • Delší strana kazet se může opatřit distanční samolepící pěnovou páskou v tloušťce cca 3 mm, nebo jinak (např. plastové nopy), aby desky nedoléhaly těsně k sobě. To usnadňuje montáž i následnou manipulaci při vstupu do podhledu.
 • Kratší strana kazety se v prostoru ukládá na nosnou konstrukci (pohledovou – např. bandrastr u bandrastrového podhledu, nebo skrytou / částečně viditelný nosný prvek zavěšených nebo chodbových podhledů).

Plošné kazetové podhledy:

 • Kazety se ukládají do nosné konstrukce v rastru 600 x 600 nebo 625 x 625 mm.

2) Uložení kazet v místě stěny:

U stěny se kazeta ukládá nebo zavěšuje na stěnový úhelník (neplatí pro některé typy chodbových podhledů) a dle dalších konstrukčních zásad se k němu fixuje.

Rozměry

1) Maximální výrobní rozměry:

Závisí na konkrétním typu podhledu a provedení kazety. Detailní přehled dimenzí kazet naleznete zde.

2) Zkracování kazet na stavbě:

Zkracování kazet přímo na stavbě se používá se např. při napojení podhledu na šikmou stěnu nebo v případě snahy o zachování větší sériovosti kazet ve výrobě.

Při zkracování kazet na stavbě je nutné dodržení předepsaných technických zásad (statické řešení zkrácené hrany, zajištění uložení a fixace zkrácené kazety, stabilita atd.)

fixace konce zkrácené kazety pomocí ohybu hrany   fixace konce zkrácené kazety pomocí U profilu

chybné ukončení zkrácené kazety    uložení zkrácené kazety

Profil

 • Zakončení hrany kazety závisí na konkrétním typu podhledu a typu kazety.
 • Zakončení hrany kazety se řídí mimo jiné požadavky na vyjmutelnost (oprava, výměna), sklopitelnost (revize) a pohledovost (se zkosením pohledové hrany, se zapuštěnými nosnými profily, se skrytými nosnými profily ……….), požární odolnost aj.
 • Obvodová viditelná hrana kazety může být částečně zkosená.

» detailní přehled všech typů kazet plošných podhledů naleznete zde 

Perforace

 • Kazety jsou zpravidla perforované.
 • Typ perforace ovlivňuje nejen estetický vzhled podhledu, ale především celkovou akustickou pohltivost podhledu.

» více informací naleznete zde

Barevné řešení

 • Nejběžnějším barevným řešením je práškové lakování barvou Lindner 9010 (obdoba RAL 9010)
 • Podhledová kazeta může být ale opatřena libovolnou dostupnou povrchovou úpravou (fólie, dýha..)

» více informací naleznete zde

Akustika

Celkovou akustickou pohltivost podhledu ovlivňuje:

 • typ, tvar a plocha perforace podhledu
 • pohltivá vložka na vnitřní straně kazety (akustický flís, vložku z minerální vaty) – pokud je

Osvětlovací tělesa a TZB

 • Osvětlovací tělesa mohou být zavěšena pod podhledem, nebo umístěna v otvorech v kazetách.
 • Ve výrobě je vhodné připravit takové otvory, kdy se jedná o sérii několika otvorů, které mají vždy stejnou pozici v kazetě
 • Ve výrobě je vhodné také připravit otvory větších rozměrů, kdy je třeba řešit řeznou hranu a stabilitu kazety (otvor není pouze vyříznut, ale ztužen částí ohnuté desky)
 • Na stavbě se připravují většinou nestejnoměrně rozmístěné malé kruhové otvory pro osvětlovací tělesa, sprinklery a VZT malých průměrů, které následně zakryje lem vkládaného prvku
 • Kazety jsou samonosné, nejsou ale nosné pro další zavěšené konstrukce (osvětlení, VZT aj.). Ve všech případech je tedy nutné jak osvětlovací tělesa, tak VZT vyústky kotvit do nosné konstrukce stropu. v některých specifických případech k nosné konstrukci celého podhledu. Nikdy pouze ke kazetě (nebo v případě bandrastrového podhledu pouze k bandrastru).
 • Stejně tak nemohou být osvětlovací tělesa, VZT vyústky aj. do otvoru v kazetě pouze volně vložena, ale musejí být zafixována.

Vytápění / chlazení

Do podhledových kazet je možné integrovat systém trubek zajišťujících vytápění / chlazení prostoru. Tento systém se nazývá Plafotherm®.

Chlazený podhled - Plafotherm B

» více informací o systému Plafotherm® naleznete zde


Pokud si nebudete vědět rady s návrhem, potřebujete nabídku, chcete koupit výrobky Lindner, obraťte se na nás na kontaktech zde.

← zpět na “Kovové podhledy”