Menu
Povrchové úpravy podhledů2019-07-23T10:21:33+02:00

POVRCHOVÉ ÚPRAVY PODHLEDŮ

Podhledy Lindner nabízejí nepřebernou škálu povrchových úprav tak, aby představy investorů a architektů byly bezezbytku uspokojeny. Různé barvy, dekory, obrazy, trojrozměrné struktury a perforace jsou k dispozici. Kromě různých možností designu nabízíme také nátěry, které zlepšují technické vlastnosti (akustika, odolnost vůči agresivnímu prostředí apod.).

  • Široká škála povrchových úprav vyhovujících různým požadavkům
  • široký výběr různých barev, dekorů, obrazů, trojrozměrných
  • struktury a perforace
  • Individuální možnosti designu každého podhledu tvoří design interiéru

Příklady povrchů:

PRÁŠKOVÉ BARVY

COLOURLINE
MOODLINE
ARTLINE
GRAPHICLINE

PERFORACE

BASICLINE
REGULARLINE
SPREADLINE