Menu
Požární podhledy2019-07-24T11:07:01+02:00

POŽÁRNÍ PODHLEDY

Požární podhledy s certifikovanou odolností  F 30, F 90 a EI 30

POŽÁRNÍ PODHLEDY

TRUST IN CERTIFIED SAFETY

Lindner nabízí sofistikované systémy pro nové budovy a renovace s certifikovanou třídou požární odolnosti F 30, F 90 a EI 30. Jsou nezbytnými prvky únikových cest: V případě požáru v dutině podhledu chrání lidi do doby úniku z budovy. V případě požáru z prostoru pod podhledem jsou instalace v dutině stropu spolehlivě chráněny. Systémy jsou testovány nezávislými laboratořemi a následně certifikovány podle platných norem. Mnoho detailů instalací jsou součástí standardní certifikace.

  • k dispozici jsou certifikované systémy s třídami požární odolnosti F 30, F 90 a EI 30
  • spolehlivá ochrana únikových cest a instalací ve stropním prostoru v případě požáru
  • řešení mnoha běžných detailů je součástí certifikací
  • možnost integrovaných svítidel

ACCESSORIES

SVÍTIDLA

Integrovaná svítidla Lindner LIGHTING SOLUTIONS k dispozici.

AKUSTICKÉ VLOŽKY

Do podhledových kazet lze vložit akustické vložky na bázi minerální vlny, které výrazně zlepšují akustický útlum.

VZDUCHOTECHNICKÉ KOMPONENTY

Vzduchotechnické komponenty různých výrobců jako Strulik, Trox, Wildeboer atd. mohou být integrovýny do požárních podhledů Lindner.

SPECIÁLNÍ NOSNÍKY

V případě, že není možné zavěsit podhledy do nosné betonové konstrukce, nabízíme speciální nosníky pro atypická zavěšení podhledu.

SPECIÁLNÍ PODPĚRY

Pro upevnění na betonové, zděné a sádrokartonové příčky jsou k dispozici konzolové konstrukce se světelným kanálem nebo bez něj.

KANCELÁŘE A SKLADY:
V Chotejně 9/1307
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 228 804 010
Tel.: +420 228 804 009
Email: info@lindner.cz

FAKTURAČNÍ ADRESA:
Polská 1396/46
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 61465291, DIČ: CZ61465291
Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze; odd. C; vložka 29233