Kovové podhledy Lindner – LAMELOVÉ PODHLEDY

Základní konstrukci Lamelových podhledů Lindner LMD-L tvoří nosné profily, na které jsou kolmo zavěšeny svislé lamely. Lamelové podhledy jsou vhodné tam, kde je vysoký nárok na akustický útlum ve veřejných prostorech a v administrativních budovách.

Podhled LMD-L 601 » rastr tvoří lineární lamely obdélníkového tvaru svisle zavěšené na vodorovné nosné CD profily

Podhled LMD-L Laola » stejný typ jako LMD-B 601, ale s lamelami tvaru vln

Podhledy LMD-Z 901 » stejný typ podhledů jako LMD-L 601, ale s integrovanými trubkami chlazení nebo topení

Lamelové podhledy jsou “otevřený konvenční systém“, kde konvence je tvoří 70% energie chlazení. Do lamel je možné vložit chladící potrubí a tím rozšířit funkci podhledu na chlazení. Více viz. Chladící a topné podhledy Lindner – PLAFOTHERM®

Schéma a prvky lamelového podhledu

» zvětšete kliknutím na obrázek

Chlazený podhled

Do tohoto lamelového podhledu je možné integrovat systém trubek zajišťujících  chlazení prostoru. Topení v tomto podhledu nelze realizovat, protože se jedná o otevřený systém.

Chadící lamelový podhled má označení Plafotherm® Z 901

1

Jaký je rozdíl mezi otevřeným a uzavřeným systémem najdete zde.

Lamela

  • Lamela je viditelný svislý prvek konstrukce lamelového podhledu
  • Má obdélníkový průřez a mohou být z důvodu akustického útlumu perforované s vloženou minerální vlnou
  • Šířka lamely: 30, 35, 40, 45, 50 nebo 55 mm
  • Výška lamely: 80 – 325 mm

Obdélníková lamela LMD-L 601LMD-L 601.2

 

 

 

Vlnovitá lamela LMD-L LaolaLMD-L 601 Laola

Závěsné prvky

Mezi konstrukční prvky lamelového podhledu řadíme kromě lamely dále:

  • Vodorovný nosný CD profil, které slouží k uložení lamel. Standardně je pozinkovaný a je možné jej opatřit barvou

CD

  • Závěsné systémy, které zajišťují přikotvení vodorovných nosných CD profilů k nosné konstrukci stropu. Skládají se s horního a spodního noniusu spojené závlačkou. Ke stropu se kotví ocelovým vrutem do ocelové hmoždinky

nonius horní nonius spodní závlačka

Pokud si nebudete vědět rady s návrhem, potřebujete nabídku, chcete koupit výrobky Lindner, obraťte se na nás na kontaktech zde

 zpět na “Základní kovové podhledy”