Nosná konstrukce zdvojených a dutinových podlah LINDNER

Zdvojené podlahy Lindner Ligna, Nortec a a dutinové podlahy FLOOR and more® jsou tvořeny těmito komponenty nosné konstrukce:

Sloupky – svislé ocelové pozinkované prvky na principu stavěcího šroubu

Trámky – vodorovné příčníky kotvené do hlavic sloupků nebo přišroubované. Někdy se nazývají “stringery”

C-profily – vodorovné profily používané v serverovnách, rozvodnách a datových sálech pro rámové konstrukce kotvené k horní ploše hlavic sloupků

Zavětrovací pásy – šikmé prvky zaháknuté nebo šroubované  ke sloupkům a zakotvené pomocí kotev k nosné spodní podlaze

Jakost výroby všech komponentů podlah Lindner je řízena normami ISO 9000.

  • všechny typy sloupků
  • trámky pro zdvojené podlahy
  • tabulka sloupků zdvojených podlah s parametry
  • c-profily pro rámové konstrukce

Ocelové sloupky Pro systémy zdvojených a dutinových podlah se používá celá řada ocelových sloupků, ty jsou navrženy podle typu podlahy, třídy zatížení a výšky konstrukce podlahy.všechny typy sloupků

Sloupky jsou rektifikovatelné a mají pozinkovaný povrch. Jsou navrženy a testovány podle platných evropských norem (ČSN EN 12825 a ČSN EN 13213). Základní výšky sloupků se pohybují od 30 mm do 2200 mm.

20151214_132113Na hlavice sloupků se pokládá antivibrační vymezovací plastovhlavice sloupeká podložka nebo C-profily na které se tyto podložky pokládají. Vymezovací podložky mají výstupky, které drží polohu desek.

 

Sloupky zdvojených i dutinových podlah se lepí sloupk podlaze systémovým sloupkovým lepidlem ,závit závity se zajišťují závitovým lepidlem.

Trámky

Trámky

Ocelové vodorovné trámky se používají zvláště pro zdvojené podlahy a mají dva hlavní úkoly. Jednak zvyšují stabilitu systémů při výšce podlahy vyšší než 500 mm a za druhé systém zesilují a tím zvyšují dovolené zatížení (max. o 2 kN). Podle typu mohou být na vrchní straně opatřeny gumovou podložkou. Jsou vyrobeny z oceli a galvanizovány proti korozi. Na hlavice sloupků se osazují zaklapnutím nebo přišroubováním.

Rozměry trámků odpovídá rastru podlahy 600 x 600 mm, tloušťka 0,63 – 1 mm, šířka 26 mm, výška 7,5 – 54 mm.
Trámky je vhodné používat u zdvojených podlah tam, kde je celková výška podlahy nad 500 mm

Rámové profily

C-profily

Základní funkcí je zvýšení únosnosti a stability zdvojené podlahy. I v případě častých vstupů do dutiny podlahy je konstrukce pevná a stabilní.
Na rozdíl od ocelových trámků jsou vodorovné C profily ukládány na hlavice sloupků. Tedy horní úroveň C profilu je nad úrovní hlavice sloupků. Desky jsou ukládány na C profily, nikoli na hlavice sloupků. K hlavicím sloupků se pak kotví šroubem.

Rámové konstrukce zdvojené podlahy jsou tvořeny ocelovými C-profily, které se ukládají na hlavice sloupků a používají se pro místnosti s nutností uložení technologických zařízení na samostatné rámy – více Rámové konstrukce.