Problematika BREEAM a LEED

LEED (zkratka Leadership in Energy and Environmental Design) je certifikace odvozena z principů BREEAM vzniklá v roce 1998 v USA. LEED certifikace  poskytuje nezávislé ověření, že dům nebo soubor budov splňuje dosažení požadavků v 6 klíčových oblastech.  Jsou to tyto oblasti: udržitelná lokalita, hospodaření s pitnou vodou, energie a ovzduší, materiály a zdroje, kvalita vnitřního prostředí a inovace. LEED Certifikaci lze zařídit na nové projekty i na stávající budovy. Celkové hodnocení je od 40 do 110% (pod 40% není budova hodnocena). Užívají se názvy hodnocení CERIFIED (40-49%), SILVER (50-59%), GOLD (60-69%) a PLATINUM (více jak 80%).

BREEAM (zkratka anglického Building Research Establishment Environmental Assessment Method) je metoda certifikace staveb a procesu výstavby od projektu po dokončení vyvinutá ve Velké Británii v r. 1990. Nejprve našla uplatnění ve Velké Británii a pak v zahraničí a nakonec i v ČR. BREEAM pracuje s národními předpisy, vyžaduje dodržení postupů a požadavků norem na trhu, kde se budovy staví. Je to systém bodování procesů při výstavbě. Hlavní charakteristikou hodnocení je energetická účinnost, další kategorie jsou zdraví a pohoda prostředí, materiály a jejich dopad na životní prostředí, environmentální dopady výstavby, znečišťující látky, využití půdy a ekologie, doprava, způsob zacházení s odpady, a vodou atd. Při celkovém hodnotícím procesu jsou přidělovány tzv. kredity za nadstandardní způsoby řešení a výsledkem souhrnné skóre. To je převedeno na celkové hodnocení od 30 do 110% (pod 30% není budova hodnocena). Pro hodnocení a porovnání stávajících budov je dostupná metodika BREEAM In Use.

Proč certifikace BREEAM a LEED?

Získané certifikace poskytují ekonomické výhody majitelům těchto budov oproti budovám, které tyto certifikace nemají. Jsou to hlavně tyto výhody:

  • vyšší hodnota budov s certifikací než bez
  • s ohledem na zahraniční společnosti, které vyhledávají sídla v certifikovaných budovách je větší šance pronájmu budovy
  • nižší provozní náklady budovy s certifikací. Tím pádem informace pro klienta, že rozúčtování nákladů na provoz budou nižší, než u srovnatelných budov
  • poskytují jednodušší informaci pro nájemce tím, v budově jsou použity osvědčené a vyzkoušené principy udržitelnosti a environmentální šetrnosti
  • ukazují, že budova s certifikátem zlepšuje pracovní prostředí lidí pracujících v budově
  • ukazuje, že budova je šetrná k životnímu prostředí

Výrobky Lindner klade velký důraz na to, aby výrobky splňovaly nejpřísnější parametry BREEAM a LEED.

Chcete-li vědět více, co Vám v rámci certifikace BREEAM a LEED  můžeme nabídnout, obraťte na nás na kontaktech zde