Rámové konstrukce zdvojených podlah LINDNER

Rámové konstrukce u zdvojených podlah jsou speciální konstrukce používané pro ukládání technologických vybavení serverů, datových sálů ve spojení se zdvojenou podlahou. Jedná se o C-profily přišroubované k hlavicím sloupků. Nižší C-profily tvoří podpůrné prvky pro desky zdvojené podlahy, vyšší C-profily jsou nosnými rámy pro uložení technologických skříní.

Pro uložení skříní jsou rámové konstrukce pevně spojené s konstrukcí zdvojené podlahy na níž jsou položeny desky LIGNA nebo NORTEC . Celá konstrukce se vyznačuje extrémní únosností (až 22 kN) a stabilitou, což je u těchto podlah žádoucí. Široká škála podlah podle únosnosti a dalších parametrů nabízí zdvojené podlahy pro všechny technologické místnosti. Konstrukce pak vypadá takto.

Jakost výroby všech komponentů rámových konstrukcí Lindner je v souladu se systémem  norem ISO 9000.

 • zdvojená podlaha s ligna s c-profily
 • zdvojená podlaha nortec s ventilačními deskami
 • zdvojená podlaha s ventilačními deskami
 • zdvojená podlaha nortec s nalepeným kobercem
 • rámovka
Základní charakteristika konstrukce
 • Desky: Lindner NORTEC nebo LIGNA 600×600 mm, tl.  30,5 – 39 mm, spodní stana desky: hliníková fólie 0,05 mm, nebo ocelový plech, boční hrany desek: ochranná plastová lišta vodivá, nebo nevodivá
 • Ocelové sloupky, na nichž jsou kotveny C-profily dvou výšek, technologické skříně jsou na vyšších C-profilech jako rámové konstrukce
Výhody rámových konstrukcí Lindner 
 • Vysoká únosnost – třída 2 (3 kN) až 6 (11 kN)
 • Vysoká stabilita konstrukce díky šroubovaným C-profilům na hlavice podlah (i při rozklopené podlaze)
 • Nosná konstrukce podlahy a nosné rámy jsou spojené na hlavicích sloupků
 • Veškeré prvky systému jsou od jednoho výrobce a to Lindner AG

Typické využití

– serverovny a velíny

– transormovny

– těžké průmyslové a technologické prostory

– všude tam, kde je potřeba vytvořit nosný rám pro jakékoliv technologické zařízení v návaznosti na zdvojenou podlahu

Technické parametry

Typ desky:  Dřevotřískové desky Ligna nebo Nortec 600/600 mm s pozinkovaným plechem nebo hliníkovou fólií na spodním povrchu
Zátěžová třída / mezní zatížení:  2 – 6 / 6 – 22 kN
Reakce na oheň:  nesnadno hořlavá B nebo nehořlavá A
Požární odolnost:  F 30, REI 30
Elektrostatická vodivost:  ≥10W
Tloušťka desky:  30,5 – 44,5 mm (bez krytiny)
Hmotnost systému:  38 – 68 kg/m2
Finální výška podlahy :  120 – 2000 mm
Stupeň úbytku podélně přenášeného zvuku Dn,f,w  45 – 54 dB
Svislý útlum vzduchem přenášeného zvuku Rw 62 dB
Stupeň úbytku kročejového zvuku Ln,f,w 70 –  dB
Útlum kročejového zvuku bočního přenosu  ΔLw 14 – 56 dB

konstrukční detaily

Vyberte si detail zdvojené podlahy kliknutím na odkazy níže. Potřebujete-li soubory ve formátu dwg, napište nám, stejně tak, pokud nenajdete požadovaný detail.

Zdvojená podlaha s CL profily a rámem CM

Zdvojená podlaha s CM profily a rámem CH

Technické listy

Kliknutím na název podlahy se otevře technický list na nové stránce. Jednotlivé typy podlah rozdělené podle únosnosti.

Třída 2 – mezní únosnost ≥ 6 kN:

LIGNA K 38 AL x SW + CL

NORTEC L 30 x SW + CL

Třída 3- mezní únosnost ≥ 8 kN:

LIGNA S 38 AL x SW + CL

NORTEC S 38 x SW + CL

Třída 5 – mezní únosnost ≥ 10 kN:

LIGNA L 38 ST x SW + CL

LIGNA S 38 ST x SW + CL

NORTEC L 38 ST x SW x CS

NORTEC L 38 ST x SW x CL

Třída 6 – mezní únosnost ≥ 12 kN:

NORTEC U 38 ST x SW x CS

NORTEC L 38 ST x SW120 + CM

NORTEC power YP 44 ST x SW120 + CM

Pozn.:

 • V souladu s ČSN EN 12825 – Zdvojené podlahy jsou zatříděny do 6ti tříd podle mezního bodového zatížení, které musí systém vydržet v jakémkoliv bodě. 1. třída jsou 4 kN, 2. Třída 6 kN……až 6. třída – 12 kN. Provozní únosnost je považováno jako 1/2 mezního zatížení a to by mělo být bráno v úvahu při návrhu zdvojené podlahy. Plošné zatížení nemá být považováno jako charakteristická vlastnost zdvojených podlah, proto ani není takto podle normy testováno.
 • Zdvojené podlahy vyšší třídy vždy splní nižší třídu, většinou s lepším zatříděním průhybu (třídy A (2,5 mm), B (3,5 mm) a C (4 mm)).

…..více o zatížení podlah a požadavky podle norem zde

spodní nosná konstrukce

1. Ocelové sloupky

SW120 SW

 • Výška: 20 mm až 2.200 mm
 • Materiál: ocel chráněná proti korozi zinkováním
 • Různé typy pro různé zátěžové třídy
 • Možnost osazení trámků a rámů

 2. Rámové C-profily

C-profily

 • Materiál: ocel chráněná proti korozi zinkováním
 • Různé výšky a tloušťky pro různé únosnosti
 • Použití: pro zdvojené podlahy a pro systém stupňovitých podlah Floor and More ARENA
 • Šroubují se na hlavice sloupků

Typy profilů:

 • CL – tl. 1 mm, výška 41 mm
 • CS – tl. 1,7 mm, výška 41 mm
 • CM – tl. 1,7 mm, výška 84 mm
 • CH – tl. 1,5 mm, výška 126 mm

Příslušenství

dilatační spáry                    akustické a vzduchové předěly

dilatační spáry      akustické a požární předěly

elektroboxy                          rámové konstrukce

elektrobox      rámové konstrukce

kabelové plošiny              přemostění

kabelové plošiny     přemostění

schodové zakončení         ventilační desky

schodová zakončení       ventilační desky a mřížky

Pokud si nebudete vědět rady s návrhem, potřebujete nabídku, chcete koupit výrobky Lindner, obraťte se na nás na kontaktech zde..