Zdvojená podlaha NORTEC

Zdvojená podlaha NORTEC je podlaha výrobce LINDNER, kde požární vlastnosti a únosnost pozitivně ovlivňují kalciumsulfátové desky NORTEC. Díky tomu jsou podlahy klasifikovány třídou A.

Základem je kalciumsulfátová deska vyztužená celulózovými vlákny, opatřená z boků plastovými ochrannými hranami a na spodním povrchu buď holá nebo s pozinovaným ocelovým plechem. Na desky zdvojené podlahy NORTEC lze aplikovat téměř jakékoliv krytiny včetně dřeva, keramické dlažby nebo kamene.

Desky zdvojené podlahy NORTEC se vyrábí ve výrobně LINDNER a splňují všechny parametry ČSN EN 12825 – Zdvojené podlahy. Zdvojená podlaha NORTEC je možné kombinovat s dalšími podlahami Lindner a ostatními příslušenstvími podlah.

Jakost výroby zdvojené podlahy NORTEC je řízena v souladu s normami ISO 9000.  To zaručuje oproti konkurenci přesnost a delší životnost podlahy.

 • zdvojená podlaha nortec s mramorem
 • zdvojená podlaha nortec s nalepeným kobercem
 • zdvojená podlaha nortec s nalepeným kobercem
 • zdvojená podlaha nortec s nalepeným kobercem
 • zdvojená podlaha nortec comfort
 • zdvojená podlaha nortec s krytinou linoleum
Základní charakteristika konstrukce
 • Desky: kalciumsulfátové desky NORTEC jsou světlé barvy a nehořlavé deska Nortec
 • Standardní rozměr desek: 600×600 mm, tloušťky  16 mm – 44,5 mm
 • Horní povrch desky: bez krytiny (pro dodatečnou pokládku krytin) nebo s aplikovanou krytinou (PVC, linoleum, ker. dlažba, dřevo, apod.).
 • Spodní strana desky: holé nebo ocelový plech (z důvodu zvýšení únosnosti)
 • Boční hrany desek: ochranná plastová lišta vodivá, nebo nevodivá
 • Možnost vložení topných trubek u podlah NORTEC comfort
 • Extrémně únosné desky NORTEC power
Výhody zdvojených podlah Lindner NORTEC
 • Kalciumsulfátové desky NORTEC mají vyšší únosnosti a nižší průhyby, než desky zdvojené podlahy LIGNA
 • Reakce na oheň třídy A
 • Bezformaldehydové a ekologické kalciumsulfátové desky – zisk 1 bodu u hodnocení BREAM a LEED
 • Lepší akustický útlum vzduchové neprůzvučnosti než zdvojené podlahy LIGNA, vyšší komfort při chůzi po podlaze NORTEC
Nevýhody 

NORTEC - Typické využití

– chodby a vstupní haly administrativních budov

– IT místnosti, serverovny a velíny

– výzkumné prostory a dílny

– průmyslové a technologické prostory

Technické parametry

Typ desky: Kalciumsulfátové desky vyztužené celulózovými vlákny 600/600 mm různých tlouštěk, holé nebo s pozinkovaným plechem na spodním povrchu
Zátěžová třída / mezní zatížení:  1 – 6 / 4 – 22 kN
Reakce na oheň:  A
Požární odolnost:  F 30 – 60, REI 30 – 60
Elektrostatická vodivost:  ≥10W
Tloušťka desky:  16 – 44,5 mm
Hmotnost systému:  37 – 71 kg/m2
Finální výška podlahy :  40 – 2000 mm
Stupeň úbytku podélně přenášeného zvuku Dn,f,w  45 – 59 dB
Svislý útlum vzduchem přenášeného zvuku Rw 62 dB
Stupeň úbytku kročejového zvuku Ln,f,w 73 – 47 dB
Útlum kročejového zvuku bočního přenosu  ΔLw 12 – 36 dB

Technické listy

Kliknutím na název podlahy se otevře technický list na nové stránce. Jednotlivé typy podlah rozdělené podle únosnosti.

Třída 1 – mezní únosnost 4 kN:

NORTEC L 30 x M

NORTEC G 30 ST x M

NORTEC L 36 x M

Třída 2 – mezní únosnost 6 kN:

NORTEC L 38 x M

NORTEC U 30 ST x M

Třída 3- mezní únosnost 8 kN:

NORTEC U 34 ST x H

NORTEC L 38 x SW x CM

Třída 5 – mezní únosnost 10 kN:

NORTEC power X 40 x H

NORTEC U 38 ST x H

NORTEC L 38 ST x SW x CS

NORTEC U 34 ST x H + RM

NORTEC U 34 ST x SW x CM

NORTEC U 36 ST x SW x CL

Třída 6 – mezní únosnost minimálně 12 kN:

NORTEC power YP 44 ST x SW120 + CM

NORTEC U 38 ST x SW x CS

Pozn.:

 1. Podle ČSN EN 12825 – Zdvojené podlahy jsou podlahy zatříděny podle mezního bodového zatížení před zborcením do 6ti tříd. Např. 1. třída musí udržet v jakémkoliv bodě ≥ 4 kN, 2. třída ≥ 6 kN……6. třída   ≥ 12 kN. Provozní únosnost je považováno jako 1/2 mezního zatížení a to by mělo být bráno v úvahu při návrhu zdvojené podlahy. Plošné zatížení nemá být považováno jako charakteristická vlastnost zdvojených podlah, proto ani není takto podle normy testováno.
 2. Zdvojené podlahy určité třídy vždy splní nižší třídu (většinou s lepším zatříděním průhybu (třídy A – C; přičemž A ≤ 2,5 mm, B ≤ 3,5 mm a C ≤ 4 mm). Podrobněji zde

spodní nosná konstrukce

1. Ocelové sloupky

sloupky

 • Výška: 20 mm až 2.200 mm
 • Materiál: ocel chráněná proti korozi zinkováním
 • Různé typy pro různé zátěžové třídy
 • Možnost osazení trámků a rámů

 2. Trámky 

 • Materiál: ocel chráněná proti korozi zinkováním
 • Různé výšky a tloušťky pro různé únosnostiTrámky
 • Typ RO (h = 7,5 mm), Typ RL (h = 35 mm), Typ RM (h = 54 mm)
 • Použití: pouze pro systémy zdvojených podlah
 • Osazení na standardní sloupky zaklapnutím nebo přišroubováním

3. Rámové C-profily

C-profily

 • Materiál: ocel chráněná proti korozi zinkováním
 • Různé výšky a tloušťky pro různé únosnosti
 • Použití: pro zdvojené podlahy a pro systém stupňovitých podlah Floor and More ARENA
 • Šroubují se na hlavice sloupků

4. Akustické podložky

podložka pod sloupky PGR 3210 z drcené gumy, rozměru PGR3200100/100/10 mm, snižující kročejový hluk o 21 dB

.

Příslušenství

dilatační spáry                  akustické předěly

dilatační spáry     akustické a vzduchové předěly

elektroboxy                         rámové konstrukce

elektroboxy     přemostění

kabelové plošiny              přemostění

kabelové plošiny   přemostění

schodové zakončení      ventilační desky

schodová zakončení     ventilační desky

Pokud si nebudete vědět rady s návrhem, potřebujete nabídku, chcete koupit výrobky Lindner, obraťte se na nás na kontaktech zde