Menu
Klasifikace a označení zdvojených podlah podle EN ČSN 128252020-03-20T12:39:20+01:00

KLASIFIKACE A OZNAČENÍ PODLE ČSN EN 12825 – Zdvojené podlahy

Podle normy na zdvojené podlahy ČSN EN 12825 článku 4.1 jsou zdvojené podlahy tříděny podle mezního zatížení do 6 tříd. Například 1. třída musí mít mezní zatížení min. 4 kN, přičemž provozní zatížení je podílem mezního a součinitelem spolehlivosti (1 nebo 2) a tedy při souč. spol. 2 to je 4/2 = 2 kN, 2. třída má mezní 6 kN, tedy provozní 3 kN, ….atd. 6. třída musí mít mezní zatížení min. 12 kN a 6 kN.  Charakteristika únosnosti je pouze bodové (koncentrované) a ne plošné zatížení.

Součinitel spolehlivosti (safety factor) = součinitel, jímž se dělí hodnota meze pevnosti pro stanovení provozního zatížení.
Jsou specifikovány dvě třídy součinitelů spolehlivosti v závislosti na specifických nebo místních podmínkách: 2,0 a 3,0.

Provozní zatížení (working load) = mezní zatížení / součinitel spolehlivosti řadí zdvojené podlahy z hlediska únosnosti takto:

Třída Provozní zatížení Mezní zatížení
1 2 kN 4 kN
2 3 kN 6 kN
3 4 kN 8 kN
4 4,5 kN 9 kN
5 5 kN 10 kN
6 6 kN 12 kN

Třída průhybu pod provozním zatížením podle naměřeného průhybu v nejnižším bodě desky:

Třída Maximální průhyb
A 2,5 mm
B 3,0 mm
C 4,0 mm

Velikost průhybu má vliv na komfort při chůzi a životnost koberce na podlaze.

POZNÁMKY K ÚNOSNOSTI ZDVOJENÝCH PODLAH

Plošné zatížení zdvojených podlah není možné testovat, není na to žádná metodika a proto ji lze určit pouze orientačně jako 5ti násobek provozního zatížení. 

Při návrhu únosnosti podlah pro např. datová centra nebo a rozvody doporučujeme navrhovat na zatížení nejtěžšího technologického kusu vyděleného třemi + 80 kg. Např. pokud nejtěžší kus má 700 kg, vyděleno 3 to je 233 kg + 80 = 318 kg, je možné podle tohoto navrhnout minimální provozní zatížení ve 3. třídě (4 kN), pokud by zařízení mělo 1000 kg, měla by to už být 4. třída – provozní zatížení 4,5 kN.

Pokud je podlaha vyšší jak 40 cm, doporučujeme u datových center a rozvoden namontovat příčníky, které také mohou zvýšit únosnost.

U stávajících zdvojených podlah lze únosnost zvýšit namontováním trámků, ale to je omezeno typem použitých sloupků, protože sloupky pro vyšší třídy mají jinou konstrukci.

KANCELÁŘE A SKLADY:
V Chotejně 9/1307
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 228 804 010
Tel.: +420 228 804 009
Email: info@lindner.cz (KONTAKTNÍ FORMULÁŘ)

FAKTURAČNÍ ADRESA:
Polská 1396/46
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 61465291, DIČ: CZ61465291
Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze; odd. C; vložka 29233

Technické listy různých typů podlah FLOOR and more:

FLOOR and more G 30 x LA

FLOOR and more G 40 x LA

FLOOR and more N 36 x LA

FLOOR and more YP 44 ST x PB (s extrémní únosností)

FLOOR and more power N 40 x LB (s extrémní únosností)

FLOOR and more comfort G 40 AL x LB (s integrovaným topením)

V případě zájmu o zaslání technických listů nebo detailů nám zašlete žádost emailem na
info@lindner.cz nebo využijte kontaktní formulář zde: PODPORA