Menu
Klasifikace a označení zdvojených podlah podle EN ČSN 128252020-05-27T13:16:52+02:00

KLASIFIKACE A OZNAČENÍ PODLE ČSN EN 12825 – Zdvojené podlahy

Podle normy na zdvojené podlahy ČSN EN 12825 článku 4.1 jsou zdvojené podlahy tříděny podle mezního zatížení do 6 tříd. Například 1. třída musí mít mezní zatížení min. 4 kN, přičemž provozní zatížení je podílem mezního a součinitelem spolehlivosti (1 nebo 2) a tedy při souč. spol. 2 to je 4/2 = 2 kN, 2. třída má mezní 6 kN, tedy provozní 3 kN, ….atd. 6. třída musí mít mezní zatížení min. 12 kN a 6 kN.  Charakteristika únosnosti je pouze bodové (koncentrované) a ne plošné zatížení.

Součinitel spolehlivosti (safety factor) = součinitel, jímž se dělí hodnota meze pevnosti pro stanovení provozního zatížení.
Jsou specifikovány dvě třídy součinitelů spolehlivosti v závislosti na specifických nebo místních podmínkách: 2,0 a 3,0.

Provozní zatížení (working load) = mezní zatížení / součinitel spolehlivosti řadí zdvojené podlahy z hlediska únosnosti takto:

Třída Provozní zatížení Mezní zatížení
1 2 kN 4 kN
2 3 kN 6 kN
3 4 kN 8 kN
4 4,5 kN 9 kN
5 5 kN 10 kN
6 6 kN 12 kN

Třída průhybu pod provozním zatížením podle naměřeného průhybu v nejnižším bodě desky:

Třída Maximální průhyb
A 2,5 mm
B 3,0 mm
C 4,0 mm

Velikost průhybu má vliv na komfort při chůzi a životnost koberce na podlaze.

POZNÁMKY K ÚNOSNOSTI ZDVOJENÝCH PODLAH

Plošné zatížení zdvojených podlah není možné testovat, není na to žádná metodika a proto ji lze určit pouze orientačně jako 5ti násobek provozního zatížení. 

Při návrhu únosnosti podlah pro např. datová centra nebo a rozvody doporučujeme navrhovat na zatížení nejtěžšího technologického kusu vyděleného třemi + 80 kg. Např. pokud nejtěžší kus má 700 kg, vyděleno 3 to je 233 kg + 80 = 318 kg, je možné podle tohoto navrhnout minimální provozní zatížení ve 3. třídě (4 kN), pokud by zařízení mělo 1000 kg, měla by to už být 4. třída – provozní zatížení 4,5 kN.

Pokud je podlaha vyšší jak 40 cm, doporučujeme u datových center a rozvoden namontovat příčníky, které také mohou zvýšit únosnost.

U stávajících zdvojených podlah lze únosnost zvýšit namontováním trámků, ale to je omezeno typem použitých sloupků, protože sloupky pro vyšší třídy mají jinou konstrukci.

KANCELÁŘE A SKLADY:
V Chotejně 15/1307
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 228 804 010
Tel.: +420 228 804 009
Email: info@lindner.cz (KONTAKTNÍ FORMULÁŘ)

FAKTURAČNÍ ADRESA:
Polská 1396/46
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 61465291, DIČ: CZ61465291
Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze; odd. C; vložka 29233

Brožura Zdvojené a dutinové podlahy Lindner (angl.)

Všeobecná brožura LIGNA, jednotlivé technické listy najdete pod produktovými stránkami.

Všeobecná brožura NORTEC, jednotlivé technické listy najdete pod produktovými stránkami.

Všeobecná brožura NORTEC power, jednotlivé technické listy najdete pod produktovými stránkami.

Technické listy dalších typů podlah naleznete na jednotlivých produktových stránkách, nebo Vám je zašleme na vyžádání.

V případě zájmu o zaslání technických listů nebo detailů nám zašlete žádost emailem na
info@lindner.cz nebo využijte kontaktní formulář zde: PODPORA