Menu
Typy přenosu tepla a chladu z podhledů2024-01-12T15:24:49+01:00

TYPY PŘENOSU TEPLA A CHLADU Z PODHLEDŮ

Podle typu přenosu tepla/chladu bude prostor, předměty a osoby chlazeny nebo ohřívány buď vyzařováním (radiací) tepla/chladu nebo prouděním (konvekcí) teplého/chladného vzduchu. Obecně lze říci, že radiace je ve většině případech komfortnější a levnější, než konvekce. 

RADIACE

SÁLÁNÍ TEPLA / CHLADU

obr. 1: princip chlazení pomocí radiace

KONVEKCE

PROUDĚNÍ TEPLA / CHLADU

obr. 2: princip chlazení pomocí konvekce

Radiace je způsob vedení tepla založení na sálání. Teplo je vyzařováno pevnými látkami. Vzduch toto teplené záření propouští a vyzařovaná energie, stejně jako sluneční paprsky, ohřívá objekty, na které dopadá. To, že pro topení nebo chlazení není potřeba předávat energii nejprve vzduchu (neboť vzduch záření propouští), jsou tyto systémy energeticky úspornější, než systémy, kde je nutné nejprve ohřát/ochladit vzduch a po té teprve osoby pobývající v místnostech.

V případě vytápění tedy zdroj (podhled Lindner Plafotherm®) vyřazuje energii – teplo směrem dolů a ohřívá předměty (nábytek, stěny, aj.), které pak do místnosti vyzařují příjemné teplo. Stejně jako skály, zdi domů apod. navečer vyzařují příjemné teplo, které naakumulovaly přes den ze slunce.

V případě chlazení zdroj oproti tomu pohlcuje teplo vyzařované předměty a osobami v místnosti.

Pocit tepla nebo chladu je intenzivněji cítit i v případě nižších teplot vzduchu, než je potřeba u konvekčního topení / chlazení (cca o 2K). Z tohoto důvodu povrchy, na které podhled svoji energii dodanou prostřednictvím vody v potrubí vyzařuje, mají vyšší teplotu (v případě topení) nebo nižší teplotu (v případě chlazení) než vzduch.

Konvekční způsob vedení tepla je založen na proudění vzduchu. Šíření tepla prouděním je způsobů šíření tepla, kdy dochází k proudění vzduchu o různé teplotě. Toto proudění je nositelem tepla do prostoru místnosti a otepluje / ochlazuje předměty a osoby v místnosti. Toto proudění zároveň víří vzduch a při vytápění jej také vysušuje.

Pro topení nebo chlazení je potřeba ohřát / ochladit kompletní vzduch v místnosti, což přináší také větší cirkulaci vzduchu a vetší energetické nároky než vytápění radiační, které ohřívá přímo předměty nikoli okolní vzduch.

UZAVŘENÉ SYSTÉMY = 60 % RADIACE

Podhledy Lindner Plafotherm®, které fungují na principu radiace jsou vždy tzv. UZAVŘENÉ SYSTÉMY, tedy podhled je vybudován od stěny ke stěně potrubí je umístěno horním rubu podhledových kazet.

PŘEDÁVÁNÍ TEPLA:

 • stropní panely vyzařují teplo, které ohřívá přímo pevné objekty v místnosti (zdi, nábytek…), ty následně vyzařují teplo zpět do místnosti

SPOTŘEBA ENERGIE:

 • úspornější, ohřívá / ochlazuje přímo předměty a ne okolní vzduch, pocit tepla je intenzivní při nižších teplotách okolního vzduchu

VNITŘNÍ KLIMA A ZDRAVÍ:

 • zdravější pro lidský organismus, vytváří příjemné vnitřní klima, ohřívá přímo předměty, zabraňuje vzniku plísní na vlhkých zdech (ty se sálavým teplem vysušují), vhodné pro alergiky

FYZIKÁLNÍ PRINCIPY:

 • funguje na principu kvantové mechaniky

CHLAZENÍ:

 • chlazený podhled přijímá teplo, které vyzařují předměty v místnosti a to akumuluje do chladící kapaliny nebo v případě hybridních stropů akumuluje do stropní konstrukce, nedochází k nepříjemnému proudění studeného vzduchu jako v případě klimatizace, pocitová teplota vzduchu v místnosti je vnímána jako chladnější i při vyšších teplotách

OTEVŘENÉ SYSTÉMY = 60% KONVEKCE

Podhledy Lindner Plafotherm®, které fungují na principu konvekce jsou vždy tzv. OTEVŘENÉ SYSTÉMY, tedy podhled je otevřený do stropní konstrukce. Vzduch proudící kolem integrovaného potrubí je oteplován nebo ochlazován.

Otevřené systémy pracují na principu konvekčního způsobu chlazení z cca 50-70% z celkového množství potřebné energie, 30-50% je přenášeno radiací.

PŘEDÁVÁNÍ TEPLA:

 • teplá voda v potrubí ohřívá okolní vzduch v místnosti a tím dochází ke zvyšování teploty v místnosti

SPOTŘEBA ENERGIE:

 • pro požadovanou teplotu musí ohřát všechen vzduch v místnosti, s tím přináší i nutnost vyšší výměny vzduchu

VNITŘNÍ KLIMA A ZDRAVÍ:

 • přináší suchý teplý vzduch a studené stěny, ohřívá a víří vzduch v místnosti, dochází k vysoké cirkulaci vzduchu a vzniku prachových vírů, volává astmatické a alergické reakce

FYZIKÁLNÍ PRINCIPY:

 • funguje na principu termodynamiky

CHLAZENÍ:

 • víří vzduch v místnosti, dochází k vysoké cirkulaci vzduchu

KONSTRUKTIS DELTA S.R.O.

KANCELÁŘE A SKLADY:

V Chotejně 765/15
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 228 804 010
Tel.: +420 228 804 009
Email: info@lindner.cz

KORESPONDENČNÍ ADRESA:

Štěrboholská 1307/44
102 00 Praha 10
Česká republika

FAKTURAČNÍ ADRESA:
Polská 1396/46
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 61465291, DIČ: CZ61465291

Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze; odd. C; vložka 29233

NBS specifikace

BIM Content

V případě zájmu o zaslání technických listů nebo detailů nám zašlete žádost emailem na
info@lindner.cz nebo využijte kontaktní formulář zde: PODPORA

ROZDÍLY MEZI RADIAČNÍM A KONVEKČNÍM VYTÁPĚNÍM

PŘEDÁVÁNÍ TEPLA:

 • RADIACE: stropní panely vyzařují teplo, které ohřívá přímo pevné objekty v místnosti (zdi, nábytek…), ty následně vyzařují teplo zpět do místnosti
 • KONVEKCE: teplá voda v potrubí ohřívá okolní vzduch v místnosti a tím dochází ke zvyšování teploty v místnosti

SPOTŘEBA ENERGIE:

 • RADIACE: úspornější, ohřívá / ochlazuje přímo předměty a ne okolní vzduch, pocit tepla je intenzivní při nižších teplotách okolního vzduchu
 • KONVEKCE: pro požadovanou teplotu musí ohřát všechen vzduch v místnosti, s tím přináší i nutnost vyšší výměny vzduchu

VNITŘNÍ KLIMA A ZDRAVÍ:

 • RADIACE: zdravější pro lidský organismus, vytváří příjemné vnitřní klima, ohřívá přímo předměty, zabraňuje vzniku plísní na vlhkých zdech (ty se sálavým teplem vysušují), vhodné pro alergiky
 • KONVEKCE: přináší suchý teplý vzduch a studené stěny, ohřívá a víří vzduch v místnosti, dochází k vysoké cirkulaci vzduchu a vzniku prachových vírů, volává astmatické a alergické reakce

CHLAZENÍ:

 • RADIACE: chlazený podhled přijímá teplo, které vyzařují předměty v místnosti a to akumuluje do chladící kapaliny nebo v případě hybridních stropů akumuluje do stropní konstrukce, nedochází k nepříjemnému proudění studeného vzduchu jako v případě klimatizace, pocitová teplota vzduchu v místnosti je vnímána jako chladnější i při vyšších teplotách
 • KONVEKCE: víří vzduch v místnosti, dochází k vysoké cirkulaci vzduchu

FYZIKÁLNÍ PRINCIPY:

 • RADIACE: funguje na principu kvantové mechaniky
 • KONVEKCE: funguje na principu termodynamiky

KONSTRUKTIS DELTA S.R.O.

KANCELÁŘE A SKLADY:

V Chotejně 765/15
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 228 804 010
Tel.: +420 228 804 009
Email: info@lindner.cz

KORESPONDENČNÍ ADRESA:

Štěrboholská 1307/44
102 00 Praha 10
Česká republika

FAKTURAČNÍ ADRESA:
Polská 1396/46
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 61465291, DIČ: CZ61465291

Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze; odd. C; vložka 29233

NBS specifikace

BIM Content

V případě zájmu o zaslání technických listů nebo detailů nám zašlete žádost emailem na
info@lindner.cz nebo využijte kontaktní formulář zde: PODPORA