Menu
Typy přenosu tepla a chladu z podhledů2020-05-25T10:18:30+02:00

TYPY PŘENOSU TEPLA A CHLADU Z PODHLEDŮ

Podle typu přenosu tepla/chladu bude prostor, předměty a osoby chlazeny nebo ohřívány buď vyzařováním (radiací) tepla/chladu nebo prouděním (konvekcí) teplého/chladného vzduchu. Obecně lze říci, že radiace je ve většině případech komfortnější a levnější, než konvekce. Popis principu obou způsobů je níže.

Radiace (sálání tepla/chladu)

Radiační způsob vedení tepla je založen na sálání – vyzařování energie pevnými látkami. U podhledů Lindner se jedná vždy o tzv. “uzavřené systémy”, kde povrch podhledu, který je “od stěny ke stěně” vyzařuje směrem dolů energii (v případě topení) díky potrubí na horním rubu podhledových kazet nebo pohlcuje teplo (v případě chlazení) a toto teplo nebo chlad je intenzivněji cítit i v případě nižších teplot vzduchu, než je potřeba u vytápění nebo chlazení vzduchem (cca o 2K). Z tohoto důvodu povrchy, na které podhled svoji energii dodanou prostřednictvím vody v potrubí vyzařuje, mají vyšší teplotu (v případě topení) nebo nižší teplotu (v případě chlazení) než vzduch. To, že pro topení nebo chlazení není potřeba předávat energii nejprve vzduchu, jsou tyto systémy energeticky úspornější, než systémy, kde je nutné nejprve ohřát/ochladit vzduch a po té teprve osoby pobývající v místnostech.

Radiační způsoby chlazení/topení využívají bandrastrové podhledy LMD-B, podvěšené podhledy LMD-E, chodbové podhledy LMD-E, a sádrokartonové podhledy GK HEKDA.

Princip radiace

Konvekce (proudění tepla/chladu)

Konvekční způsob vedení tepla je založen na proudění vzduchu. Šíření tepla prouděním je způsobů šíření tepla, kdy dochází k proudění vzduchu o různé teplotě. U podhledů Lindner se jedná vždy o tzv. “otevřené systémy”, kde vzduch proudící kolem integrovaného potrubí na rubu podhledových kazet je oteplován nebo ochlazován a toto proudění je nositelem tepla do prostoru místnosti a otepluje a chladí předměty a osoby v místnosti.

Konvekční způsoby chlazení/topení jsou ostrůvkové podhledy LMD-DS, tahokovové podhledy LMD-St a lamelové podhledy LMD-L, přičemž množství konvekčního způsobu chlazení je cca 50-70% z celkového množství potřebné energie, 30-50% je přenášeno radiací.

Princip přenosu tepla prouděním