Menu

PRODATA

ZDVOJENÁ PODLAHA S HLINÍKOVÝMI DESKAMI

PRODATA

PRODATA

Zdvojená podlaha s hliníkovými deskami PRODATA je navržena tak, aby dokonale splňovala přísné hygienické a statické požadavky pro použití ve speciálních čistých provozech (tzv. clean rooms). Tyto provozy jsou velice náročné na čistotu vnitřního prostředí a jsou vyžadovány ve speciálních technologických zařízeních ve farmaceutickém, potravinářském a elektrotechnickém průmyslu.
Zdvojená podlaha s hliníkovými deskami PRODATA mají nízkou hmotnost, ale velmi vysokou pevnost. Pro účely větrání jsou k dispozici různé průřezy větracích mřížek .

Zdvojená podlaha PRODATA splňuje všechny parametry ČSN EN 12825 – Zdvojené podlahy a je možné je kombinovat s dalšími příslušenstvími podlah.

Jakost výroby všech komponentů zdvojených podlah PRODATA v německém Arnstorfu jsou v souladu s normami ISO 9000.

TLOUŠŤKA DESEK

43,7 – 60 mm

SLOŽENÍ DESKY

hliníkový odlitek do speciálního tvaru

PLOŠNÁ HMOTNOST PODLAHY

27 až 42 kg/m2

CELKOVÁ VÝŠKA PODLAHY

30 – 2000 mm

RASTR SLOUPKŮ

600 x 600 mm

ELEKTROSTATICKÁ VODIVOST

≥ 1 x 10 4 Ω

ROZMĚROVÁ ODCHYLKA PODLE EN 12825

třída 1

KRYTINY

vinyl / textilní krytiny (nelze použít v čistých provozech) / dodatečně položené krytiny na stavbě

BEZPEČNOST PŘI ZEMĚTŘESENÍ

Mezinárodní stavební kód (IBC)
dostupný v A – F

TŘÍDA ZATÍŽENÍ A PRŮHYBU

podle EN 12825
třída zatížení 6B
mezní zatížení před zborcením 12 – 20 kN (provozní zatížení 6 – 10 kN)

BEZPEČNOSTNÍ SOUČINITEL

2 … Podle ČSN EN 12825 je to hodnota, kterou když pronásobíme únosnost provozního zatížení (bodové zatížení), získáme minimální mezní únosnost zdvojené podlahy. Např. u třídy 6 je hodnota bodového zatížení 6 kN, takže mezní únosnost je 6 kN x 2 = 12 kN, které podlaha při testování musí unést v nejméně příznivém bodě.

Reakce na oheň dle ČSN EN ISO 140

 • A2 (nehořlavé)

Požární odolnost ČSN EN 13501

 • REI 30 a REI 60

Stupeň úbytku podélně přenášeného zvuku D n, f, w

 • 48 – 64 dB

Svislý útlum vzduchem přenášeného zvuku R w

 • 61 dB

Stupeň úbytku kročejového zvuku ΔL w

 • 11 – 36 dB

Hladina kročejového zvuku bočního přenosu L n, f, w

 • 73 až 38 dB

DILATAČNÍ LIŠTY

Dilatační lišty, které jsou konstruovány tak, aby přenášely vodorovné a případně i svislé pohyby stavebních konstrukcí. Mohou být buď objektové, kdy se do konstrukce podlahy vkládají systémové dilatační lišty (např. MIGUA), nebo takové, kdy se na desky lepí pěnová páska po vzdálenostech určených technologickým předpisem montáže.

VÝZTUŽUJÍCÍ PROFILY

Podlahové trámky a profily zvyšující buď stabilitu nebo navíc únosnost podlahy. Od celkové výšky podlahy 400 mm doporučujeme použití podlahových trámků osazených na sloupky podlahy.

ELEKTRICKÉ BOXY

Jelikož všechny elektrické instalace jsou pod dutou podlahou, elektrické boxy jsou místa, kam se umisťují silnoproudé a slaboproudé zásuvky.

VENTILAČNÍ VÝÚSTKY

Ventilační distribuční prvky osazované po desek podlahy umožňují klimatizaci a ventilaci místnosti. Používají se hlavně pro chlazení serverů a rozvoden.

K dispozici je řada různých systémů:

 • Otevřený systém
  Ventilace jde přímo do dutiny, která je navržena jako tlaková podlaha, přes odpovídající ventilační větrací otvory směrem do místnosti.
 • Uzavřený systém
  V uzavřeném systému je vzduch přiváděn potrubím nebo dutinou s pevným připojením na regulovatelné ventilačním výústky.

AKUSTICKÉ A POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY

Pro splnění akustických a požárních požadavků lze v dutině podlahy instalovat různé typy dutinových zábran.

BOČNÍ – SCHODOVÉ UKONČENÍ PODLAHY

Boky podlahy mohou být ukončeny čelním zakončením za účelem ukončení dutiny podlahy nebo vytvoření schodu. V případě, že se jedná o finální povrch, montujeme k podlaze příslušné hrany a lišty).

PŘEMOSTĚNÍ PROFILŮ

Přemostění nahrazuje podlahový sloupek, kde jej nelze instalovat. V takových případech se používají C-profily šroubované na hlavice sloupku. Přemostění je možné podle podmínek konstrukce podlahy až do 1800 mm.

Veškeré komponenty zdvojených podlah PRODATA jsou vyrobeny ve výrobnách Lindner jako nezaměnitelná součást systému zdvojených podlah. Zdvojená podlaha musí být podle normy ČSN EN 12825 – Zdvojené podlahy odzkoušena v autorizované zkušebně se všemi komponenty deklarovanými v dokumentaci ke zdvojené podlaze.

Desky

rozměr 600 x 600 mm různých tlouštěk, bez krytiny nebo s nalepenou krytinou ve výrobně

Sloupky

Sloupky jsou vyrobeny pro různé výšky a různé únosnosti zdvojené podlahy. Sloupek musí dle ČSN EN 12825 při zkoušce osového zatížení unést minimálně 4-násobek předpokládaného zatížení, tedy např. u třídy 6, kde je provozní zatížení 6 kN musí sloupek při testu unést 6 kN x 4 = 24 kN.

Všechny sloupky jsou vyráběny ve výrobně Lindner v německém Arnstorfu.

Okrajové pásky

Lepí se na desky a oddělují je od navazujících konstrukcí za účelem zabránění přenosu kročejového hluku

Lepidla

Sloupkové lepidlo lepící sloupek k podkladové konstrukci a závitové lepidlo zajišťující závit proti pootočení

Trámky, C-profily

Ocelové pozinkované trámky nebo C-profily zvyšují stabilitu a nebo také i únosnost zdvojené podlahy. C-profily tvoří spolu se speciálními sloupky rámové konstrukce, na něž se montují servery, racky a rozvaděče v datových sálech a rozvodnách .

Penetrace betonového podkladu

Betonové podlahy, na něž se zdvojené podlahy kladou se penetrují jednosložkovou akrylátovou penetrací nebo dvousložkovým otíratelným epoxydovým nátěrem pro podlahy jako ventilační prostor.

Hliníkové podložky

Pro vypodložení tolerancí desek a sloupků proti klapání podlahy

Zavětrovací pásky

Slouží pro zavětrování sloupků podlahy, kotví se k ocelovým hmoždinkám k podlaze a prostřednictvím ocelových úchytek k hlavici sloupku. Někdy je možné je kombinovat s rektifikačními napínáky hák-hák

DEKLARACE PRODUKTU

Deklarace poskytuje rozsáhlé informace o všech účincích produktu na životní prostředí. Může být použita ve fázi plánování nebo výběrového řízení k posouzení všech aspektů týkajících se udržitelnosti. Slouží jako databáze pro certifikační systémy budov, jako jsou LEED, DGNB, BNB a BREEAM.

EPD (Environmentální prohlášení o produktu)

Výrobek má specifické EPD podle platných norem. (EN 15804/ISO 14025)
Číslo prohlášení: EPD-LIN-2014223-IAA1-CS

EKONOMIKA OBĚHU

Zavedením ideologie ekonomiky oběhu se vyhýbáme odpadům, toxickým látkám a znečištění životního prostředí. Cílem je dosáhnout technického cyklu, který zajistí oddělení jednotlivých součástí výrobku a jejich úplné opětovné použití v dalším výrobním procesu.

PRODATA 6500 x S

PRODATA 7500 x E

PRODATA 10000

Specifikace NBS
WWW.THENBS.COM 
WWW.RIBAPRODUCTSELECTOR.COM

Obsah BIM
WWW.BIMOBJECT.COM

V případě zájmu o zaslání technických listů nebo detailů nám zašlete žádost emailem na
info@lindner.cz nebo využijte kontaktní formulář zde: PODPORA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KONSTRUKCE
– Desky: Vysoce kvalitní hliníkový odlitek s mřížkovou konstrukcí
– Standardní rozměr desek: 600×600 mm, tloušťky 43,7 mm – 60 mm
– Horní povrch desky: s krytinou (PVC, linoleum) nebo bez (mimo čisté prostory) .
– Různé typy spodní nosné konstrukce podle únosnosti a výšky
– Možnost kombinace s ostatními konstrukcemi Lindner

VÝHODY
– Vysoké únosnosti
– Lehké desky
– Jediná varianta podlah pro “čisté provozy”

KONSTRUKTIS DELTA S.R.O.

KANCELÁŘE A SKLADY – PROVOZOVNA:

V Chotejně 15/1307
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 228 804 010
Tel.: +420 228 804 009
Email: info@lindner.cz

FAKTURAČNÍ ADRESA:
Polská 1396/46
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 61465291, DIČ: CZ61465291

Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze; odd. C; vložka 29233

NAPIŠTĚ NÁM 

By |2022-09-20T10:48:42+02:0012 března, 2019|Zdvojené podlahy|0 Comments