Menu
PRINCIPY TOPNÝCH / CHLADÍCÍCH PODHLEDŮ LINDNER2024-06-12T16:46:17+02:00

PRINCIPY TOPNÝCH / CHLADÍCÍCH PODHLEDŮ

  • topné a chladící podhledy Plafotherm® nabízejí vysoké výkony a skvělý přenos tepla/chladu
  • nižší provozní náklady oproti chlazení a topení vzduchem zajišťují
  • nízkoúdržbová a energeticky účinná řešení
  • osvědčené topné a chladící technologie zajišťují zdravé a příjemné klima bez průvanů
  • všechny jednotlivé komponenty jsou testovány jako kompletní systém ve vlastní akreditované laboratoři Lindner
  • akusticky účinné díky perforaci povrchu
  • architektonické možnosti designu téměř bez omezení
  • snadná integrace svítidel a vzduchotechnických komponentů Lindner

UZAVŘENÉ SYSTÉMY

= cca 70 % RADIACE + 30 % KONVEKCE

Podhledy Lindner Plafotherm®, které fungují na principu radiace jsou vždy tzv. UZAVŘENÉ SYSTÉMY, tedy podhled je vybudován od stěny ke stěně potrubí je umístěno horním rubu podhledových kazet.

OTEVŘENÉ SYSTÉMY

= cca 60% KONVEKCE + 40% RADIACE

Podhledy Lindner Plafotherm®, které fungují na principu konvekce jsou vždy tzv. OTEVŘENÉ SYSTÉMY, tedy podhled je otevřený do stropní konstrukce. Vzduch proudící kolem integrovaného potrubí je oteplován nebo ochlazován.

ZÁKLADNÍ ROZDÍLY FUNGOVÁNÍ KONVEKCE / RADIACE V PODHLEDECH:

Podle typu přenosu tepla/chladu bude prostor, předměty a osoby chlazeny nebo ohřívány buď vyzařováním (radiací) tepla / chladu nebo prouděním (konvekcí) teplého / chladného vzduchu. Obecně lze říci, že RADIACE je ve většině případech komfortnější a levnější, než KONVEKCE.

ŠÍŘENÍ TEPLA:

RADIACE

» způsob vedení tepla založený na sálání

» teplo je vyzařováno pevnými látkami

» vzduch toto teplené záření propouští a vyzařovaná energie, stejně jako sluneční paprsky, ohřívá objekty, na které dopadá

» systémy jsou energeticky úspornější, protože pro topení nebo chlazení není potřeba předávat energii nejprve vzduchu (neboť vzduch záření propouští)

KONVEKCE

» způsob vedení tepla založen na proudění vzduchu

» proudění zároveň víří vzduch a při vytápění jej také vysušuje

» je nutné nejprve ohřát/ochladit vzduch a po té teprve osoby pobývající v místnostech.

VYTÁPĚNÍ (PŘEDÁVÁNÍ TEPLA):

RADIACE

» zdroj (podhled Lindner Plafotherm®) vyřazuje energii, která ohřívá přímo pevné objekty v místnosti (zdi, nábytek…), ty následně vyzařují teplo zpět do místnosti

» stejně jako skály, zdi domů apod. navečer vyzařují příjemné teplo, které naakumulovaly přes den ze slunce

KONVEKCE

» teplá voda proudící potrubím zdroje (podhled Lindner Plafotherm®) ohřívá /ochlazuje okolní vzduch v místnosti

» je potřeba ohřát kompletní vzduch v místnosti (dochází ke zvyšování teploty v místnosti)

» větší cirkulace vzduchu a vetší energetické nároky na vytápění, než u zdrojů radiačních

CHLAZENÍ:

RADIACE

» zdroj pohlcuje teplo vyzařované předměty a osobami a to akumuluje do chladící kapaliny (v případě hybridních stropů do stropní konstrukce) 

» nedochází k nepříjemnému proudění studeného vzduchu jako v případě klimatizace

» pocitová teplota vzduchu v místnosti je vnímána jako chladnější i při vyšších teplotách

KONVEKCE

» je potřeba ochladit kompletní vzduch v místnosti

» větší energetické nároky

» dochází k víření vzduchu v místnosti a k vysoké cirkulaci vzduchu

RADIACE (SÁLÁNÍ) TEPLA / CHLADU

KONVEKCE (PROUDĚNÍ) TEPLA / CHLADU

VLIV NA VNITŘNÍ KLIMA A SPOTŘEBA ENERGIE

VNITŘNÍ KLIMA A ZDRAVÍ:

RADIACE

» zdravější pro lidský organismus

» vytváří příjemné vnitřní klima

» vhodné pro alergiky (zabraňuje vzniku plísní na vlhkých zdech (ty se sálavým teplem vysušují)

KONVEKCE

» přináší suchý teplý vzduch a studené stěny

» ohřívá a víří vzduch v místnosti

» dochází k vysoké cirkulaci vzduchu a vzniku prachových vírů

» volává astmatické a alergické reakce

SPOTŘEBA ENERGIE:

RADIACE 

» úspornější

» ohřívá / ochlazuje přímo předměty a ne okolní vzduch

» pocit tepla je intenzivní při nižších teplotách okolního vzduchu

KONVEKCE

» pro požadovanou teplotu musí ohřát všechen vzduch v místnosti

» nutnost vyšší výměny vzduchu

FYZIKÁLNÍ PRINCIPY:

RADIACE

» funguje na principu kvantové mechaniky

KONVEKCE

» funguje na principu termodynamiky

KANCELÁŘE A SKLADY: Konstruktis Delta s.r.o., V Chotejně 765/15, 102 00 Praha 10

RYCHLÝ KONTAKT: tel.: +420 228 804 009 (010), email: info@lindner.cz

NBS specifikace

BIM Content

V případě zájmu o zaslání technických listů nebo detailů nám zašlete žádost emailem na
info@lindner.cz nebo využijte kontaktní formulář zde: PODPORA