Menu
STANOVENÍ AKTIVNÍ CHLADÍCÍ / TOPNÉ PLOCHY2024-06-25T08:48:19+02:00

STANOVENÍ AKTIVNÍ CHLADÍCÍ / TOPNÉ PLOCHY

Studie prokázaly, že efektivita práce člověka závisí především na teplotě v místnosti. Jak je znázorněno na grafu, výkonnost je přibližně 90 % při teplotě 26 °C, poté rychle klesá. Při teplotě 33 °C je již přibližně pouhých 50 %. Na základě těchto studií je třeba usilovat o maximální teplotu místnosti 26 °C. Tak mohou být zajištěny příjemné podmínky pracovního prostředí v místnosti a dobrá výkonnost.

TOPNÉ REGISTRY

TOPNÉ REGISTRY SE VYRÁBĚJÍ VE DVOU ŠÍŘKÁCH: 80mm a 120mm

OSOVÁ VZDÁLENOST TOPNÝCH TRUBEK ≥ 90mm

PRO REGISTRY O ŠÍŘCE 80mm = OSOVÁ VZDÁLENOST TRUBEK 90-100 mm 
PRO REGISTRY O ŠÍŘCE 120mm = OSOVÁ VZDÁLENOST TRUBEK 125-130 mm 

STANOVENÍ AKTIVNÍ PLOCHY

AKTIVNÍ PLOCHA = DÉLKA REGISTRU x POČET TOPNÝCH PRUTŮ x VZDÁLENOST TOPNÝCH PRUTŮ

PLOCHA KAZETY ≠ AKTIVNÍ PLOCHA CHLAZENÍ / VYTÁPĚNÍ !!! 

KANCELÁŘE A SKLADY: Konstruktis Delta s.r.o., V Chotejně 765/15, 102 00 Praha 10

tel.: +420 228 804 009 (010), email: info@lindner.cz

NBS specifikace

BIM Content

V případě zájmu o zaslání technických listů nebo detailů nám zašlete žádost emailem na
info@lindner.cz nebo využijte kontaktní formulář zde: PODPORA