Menu
Příslušenství ke zdvojeným podlahám2022-10-13T09:04:57+02:00

PŘÍSLUŠENSTVÍ KE ZDVOJENÝM PODLAHÁM

LEMOVKY

– BOČNÍ A SCHODOVÉ UKONČENÍ PODLAHY

DILATAČNÍ LIŠTY

Schodiště, plošiny a volné boky podlahy je potřeba zakončit čelním obkladem.

Ochranu horní hrany čelního obkladu tvoří profil pro lemování schodů.

Stabilitu konstrukce zajišťují úhelníky přišroubované k podkladu (do kterých je obklad vložen) a vyztužení instalované v horní části obkladu.

Dilatační lišty, které jsou konstruovány tak, aby přenášely vodorovné a případně i svislé pohyby stavebních konstrukcí.

Mohou být buď objektové, kdy se do konstrukce podlahy vkládají systémové dilatační lišty (např. MIGUA), nebo takové, kdy se na desky lepí pěnová páska po vzdálenostech určených technologickým předpisem montáže.

ELEKTRICKÉ BOXY

AKUSTICKÉ A POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY

Všechny elektroinstalace jsou vedeny v dutině podlahy.

Elektrické boxy jsou místa, kam se umisťují silnoproudé a slaboproudé zásuvky přesně tam, kde je potřebujete.

Pro splnění akustických a požárních požadavků lze v dutině podlahy instalovat různé typy bariér

Ventilační zábrany jsou vyrobené z lakovaných dřevotřískových panelů.

Protipožární zábrany jsou vyrobeny z masivních sádrových stěnových tvárnic (min. 80 mm).

Protihlukové zábrany z pěnové malty (min. 100 mm).

VENTILAČNÍ VÝUSTKY

PŘEMOSTĚNÍ

Ventilační distribuční prvky osazované do dutiny podlahy umožňují klimatizaci a ventilaci místnosti bez vytváření průvanu.

Používají se hlavně pro chlazení serverů a rozvoden.

Z konstrukčních důvodů je nutné přemostění tam, kde nelze instalovat podlahový sloupek. V takových případech jsou k dispozici speciální přemosťovací profily (C-profily) šroubované na hlavice sloupku.

K dispozici je řada různých systémů:

  • Otevřený systém: Ventilace jde přímo do dutiny, která je navržena jako tlaková dutina a přes odpovídající ventilační otvory směrem do místnosti.
  • Uzavřený systém: V uzavřeném systému je vzduch přiváděn potrubím nebo dutinovými přepážkami s pevným připojením na regulovatelné výstupy ventilace.

Tyto přemosťovací profily se snadno instalují a zároveň zlepšují dynamickou a statickou únosnost.

Přemostění je možné podle podmínek konstrukce podlahy až do 1800 mm.

VYZTUŽUJÍCÍ PROFILY

Již standardní podlahové systémy Lindner vykazují vysokou nosnost. V případě, že stále nestačí, lze systém rozšířit o výztužné profily.

Jedná se o přidané konstrukce zvyšující únosnost a tuhost konstrukce.

  • trámečky 3 velikostí
  • C-profily 3 velikostí

Ocelové pozinkované trámky nebo C-profily zvyšují stabilitu a nebo také i únosnost zdvojené podlahy. C-profily tvoří spolu se speciálními sloupky rámové konstrukce, na něž se montují servery, racky a rozvaděče v datových sálech a rozvodnách .

KONSTRUKTIS DELTA S.R.O.

KANCELÁŘE A SKLADY:

V Chotejně 15/1307
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 228 804 010
Tel.: +420 228 804 009
Email: info@lindner.cz

KORESPONDENČNÍ ADRESA:

Štěrboholská 1307/44
102 00 Praha 10
Česká republika

FAKTURAČNÍ ADRESA:
Polská 1396/46
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 61465291, DIČ: CZ61465291

Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze; odd. C; vložka 29233

NBS specifikace

BIM Content

Technické listy dalších typů podlah naleznete na jednotlivých produktových stránkách, nebo Vám je zašleme na vyžádání.

V případě zájmu o zaslání technických listů nebo detailů nám zašlete žádost emailem na
info@lindner.cz nebo využijte kontaktní formulář zde: PODPORA