Menu

FLOOR and more

//FLOOR and more

DUTINOVÁ PODLAHA

FLOOR and more®

FLOOR and more

Dutinové podlahy FLOOR and more® jsou používány všude tam, kde není nutné zachovat přístupnost podlahové dutiny v celé ploše podlahy, nebo kde požadavek na bezespárovost dutých podlah je podmínkou pro následnou pokládku finálních krytin.

Téměř neomezené možnosti aplikace finálních krytin jako je PVC v rolích, dřevěné parkety, keramické nebo kamenné dlažby a jiné typy krytin, jako jsou lité či jiné speciální stěrky lze aplikovat již 24hodin po montáži.

Podlahu lze například účelně využít do sociálního zázemí, kde se jinak musejí provádět betonové podlahy, aby se docílilo stejné výšky podlahy jako v kancelářích. Přístupnost do dutiny lze v potřebných místech vyřešit revizními vstupy nebo revizními kanály.

TLOUŠŤKA DESEK

24 – 44 mm

SLOŽENÍ DESKY

kalciumsulfát vyztužený vlákny s vysoustruženými boky pero – drážka

PLOŠNÁ HMOTNOST PODLAHY

38 až 70 kg/m2

CELKOVÁ VÝŠKA PODLAHY

40 – 2000 mm

RASTR SLOUPKŮ

600 x 600 mm

ELEKTROSTATICKÁ VODIVOST

≥ 1 x 10 Ω

ROZMĚROVÁ ODCHYLKA PODLE EN 12825

třída 1

KRYTINY APLIKOVANÉ NALEPENÍM VE VÝROBNĚ

vinyl / marmoleum / kámen / dřevo/ keramická dlažba / ostatní krytiny

TŘÍDA ZATÍŽENÍ A PRŮHYBU

podle EN 12825
1 – 6 (užitné 2 – 8 kN, mezní bodové zatížení 4 – 16 kN)

BEZPEČNOSTNÍ SOUČINITEL

2 … Podle ČSN EN 12825 je to hodnota, kterou když pronásobíme únosnost provozního zatížení (bodové zatížení), získáme minimální mezní únosnost dutinové podlahy. Např. u třídy 2 je hodnota bodového zatížení 3 kN, takže mezní únosnost je 3 kN x 2 = 6 kN, které podlaha při testování musí unést v nejméně příznivém bodě.

Reakce na oheň dle ČSN EN ISO 140

 • A2 (nehořlavé)

Požární odolnost ČSN EN 13501

 • A1 (nehořlavé)
 • REI 30 a REI 60

Stupeň úbytku podélně přenášeného zvuku D n, f, w

 • 35 – 59 dB

Svislý útlum vzduchem přenášeného zvuku R w

 • 62 – 64 dB

Stupeň úbytku kročejového zvuku ΔL w

 • 9 – 31 dB

Hladina kročejového zvuku bočního přenosu L n, f, w

 • 82 až 37 dB

DILATAČNÍ LIŠTY

Dilatační lišty, které jsou konstruovány tak, aby přenášely vodorovné a případně i svislé pohyby stavebních konstrukcí. Mohou být buď objektové, kdy se do konstrukce podlahy vkládají systémové dilatační lišty (např. MIGUA), nebo takové, kdy se na desky lepí pěnová páska po vzdálenostech určených technologickým předpisem montáže.

VÝZTUŽUJÍCÍ PROFILY

Podlahové trámky a profily zvyšující buď stabilitu nebo navíc únosnost podlahy. Od celkové výšky podlahy 400 mm doporučujeme použití podlahových trámků osazených na sloupky podlahy.

ELEKTRICKÉ BOXY

Jelikož všechny elektrické instalace jsou pod dutou podlahou, elektrické boxy jsou místa, kam se umisťují silnoproudé a slaboproudé zásuvky.

VENTILAČNÍ VÝÚSTKY

Ventilační distribuční prvky osazované po desek podlahy umožňují klimatizaci a ventilaci místnosti. Používají se hlavně pro chlazení serverů a rozvoden.

K dispozici je řada různých systémů:

 • Otevřený systém
  Ventilace jde přímo do dutiny, která je navržena jako tlaková podlaha, přes odpovídající ventilační větrací otvory směrem do místnosti.
 • Uzavřený systém
  V uzavřeném systému je vzduch přiváděn potrubím nebo dutinou s pevným připojením na regulovatelné ventilačním výústky.

AKUSTICKÉ A POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY

Pro splnění akustických a požárních požadavků lze v dutině podlahy instalovat různé typy dutinových zábran.

BOČNÍ – SCHODOVÉ UKONČENÍ PODLAHY

Boky podlahy mohou být ukončeny čelním zakončením za účelem ukončení dutiny podlahy nebo vytvoření schodu. V případě, že se jedná o finální povrch, montujeme k podlaze příslušné hrany a lišty).

PŘEMOSTĚNÍ PROFILŮ

Přemostění nahrazuje podlahový sloupek, kde jej nelze instalovat. V takových případech se používají C-profily šroubované na hlavice sloupku. Přemostění je možné podle podmínek konstrukce podlahy až do 1800 mm.

Veškeré komponenty zdvojených podlah FLOOR and more® jsou vyrobeny ve výrobnách Lindner jako nezaměnitelná součást systému zdvojených podlah. Dutinová podlaha musí být podle normy ČSN EN 13213 – Dutinové podlahy odzkoušena v autorizované zkušebně se všemi komponenty deklarovanými v dokumentaci ke zdvojené podlaze.

Desky

rozměr 600 x 600 mm různých tlouštěk, bez krytiny nebo s nalepenou krytinou ve výrobně

Sloupky

Sloupky jsou vyrobeny pro různé výšky a různé únosnosti zdvojené podlahy.

Všechny sloupky jsou vyráběny ve výrobně Lindner v německém Arnstorfu.

Okrajové pásky

Lepí se na sloupky a oddělují desky od navazujících konstrukcí za účelem zabránění přenosu kročejového hluku a také snižují přenos hluku mezi dutinou a prostorem nad podlahou.

Lepidla sloupků

Sloupkové lepidlo lepící sloupek k podkladové konstrukci, závitové lepidlo zajišťující závit proti pootočení

Lepidlo desek

Desky se lepí ve spoji pero – drážka speciálně dodávaným lepidlemtabilitu a nebo také i únosnost zdvojené podlahy. C-profily tvoří spolu se speciálními sloupky rámové konstrukce, na něž se montují servery, racky a rozvaděče v datových sálech a rozvodnách .

Penetrace betonového podkladu

Betonové podlahy, na něž se zdvojené podlahy kladou se penetrují jednosložkovou akrylátovou penetrací.

Akustické podložky

Slouží pro útlum kročejového hluku podložením sloupku podložkou z gumy nebo směsi gumy a korku

DEKLARACE PRODUKTU

Deklarace poskytuje rozsáhlé informace o všech účincích produktu na životní prostředí. Může být použita ve fázi plánování nebo výběrového řízení k posouzení všech aspektů týkajících se udržitelnosti. Slouží jako databáze pro certifikační systémy budov, jako jsou LEED, DGNB, BNB a BREEAM.

PROHLÁŠENÍ (PDF)

EPD (Environmentální prohlášení o produktu)

Výrobek má specifické EPD podle platných norem. (EN 15804/ISO 14025)
EPD (Environmentální prohlášení o produktu) (PDF)

EKONOMIKA OBĚHU

Produkt má certifikát C2C v certifikátu “Silver”
CERTIFIKACE: 3340
Zavedením ideologie ekonomiky oběhu se vyhýbáme odpadům, toxickým látkám a znečištění životního prostředí. Cílem je dosáhnout technického cyklu, který zajistí oddělení jednotlivých součástí výrobku a jejich úplné opětovné použití v dalším výrobním procesu.

 Dutinová podlaha FLOOR and more®, jednotlivé technické listy na vyžádání zašleme

DOWNLOADCENTER

Specifikace NBS
WWW.THENBS.COM 
WWW.RIBAPRODUCTSELECTOR.COM

Obsah BIM
WWW.BIMOBJECT.COM

V případě zájmu o zaslání technických listů nebo detailů nám zašlete žádost emailem na
info@lindner.cz nebo využijte kontaktní formulář zde: PODPORA

CHARAKTERISTIKA dutinových podlah FLOOR and more®

– Materiál desek: kalciumsulfát Lindner
– Standardní rozměr desek: 600×600 mm
– Standardní tloušťka desek: 24 mm – 44,5 mm, boční hrana desky – lepený originální systém pero-drážka zaručující vysokou těsnost a přesnost spojů a vysokou únosnost podlahy

Zdvojené podlahy FLOOR and more® jsou k dispozici také ve verzi “comfort” s integrovaným podlahovým vytápěním, “power” pro velmi vysoké zatížení a “sonic” pro lepší ventilaci a akustiku.

KONSTRUKTIS DELTA S.R.O.

KANCELÁŘE A SKLADY – PROVOZOVNA:

V Chotejně 15/1307
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 228 804 010
Tel.: +420 228 804 009
Email: info@lindner.cz

FAKTURAČNÍ ADRESA:
Polská 1396/46
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 61465291, DIČ: CZ61465291

Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze; odd. C; vložka 29233

NAPIŠTĚ NÁM 

By |2022-03-31T12:32:32+02:0024 dubna, 2019|Dutinové podlahy|0 Comments