Menu

KOMPONENTY ZP

KOMPONENTY ZDVOJENÝCH PODLAH

Veškeré komponenty zdvojených podlah jsou vyrobeny ve výrobnách Lindner jako nezaměnitelná součást systému zdvojených podlah. Zdvojená podlaha musí být podle normy ČSN EN 12825 odzkoušena v autorizované zkušebně.

ZDVOJENÁ PODLAHA JE ODZKOUŠENA JAKO CELEK SE VŠEMI KOMPONENTY DEKLADOVANÝMI V TECHNICKÉM LISTĚ KONKRÉTNÍ ZDVOJENÉ PODLAHY.

Doplňkové prvky zdvojených podlah jako např. lemovky, dilatační lišty, elektroboxy, akustické a protipožární přepážky, ventilační vyústky, přemostění naleznete na stránce PŘÍSLUŠENSTVÍ ZP.

DESKY

Desky se vyrábějí v rozměru 600 x 600 mm a v různých tloušťkách. Materiál desek ovlivňuje základní vlastnosti jako únosnost, průhyb, hořlavost…..  Tloušťka desek ovlivňuje zejména jejich únosnost a průhyb.

Některé desky  mohou být na spodní straně opatřeny aplikací hliníkovou fólií či ocelovým plechem. jednak pro zvýšení únosnosti a také pro zlepšení odolnosti proti vlhkosti.

SLOUPKY

Komponenty podlah Lindner - ocelové pozinkované rektifikovatelné (výškově nastavitelné) sloupky

Ocelové pozinkované sloupky jsou navrženy podle typu podlahy, třídy zatížení a výšky konstrukce podlahy.

Sloupky jsou rektifikovatelné (mají nastavitelnou výšku). Základní výšky sloupků se pohybují od 30 mm do 2200 mm.

Všechny sloupky jsou vyráběny ve výrobně Lindner v německém Arnstorfu. Jsou navrženy a testovány podle platných evropských norem (ČSN EN 12825 a ČSN EN 13213).

Sloupek musí dle ČSN EN 12825 při zkoušce bodovým osovým zatížením unést minimálně 4 násobek předpokládaného zatížení. Tedy např. u třídy 2, kde je provozní zatížení 3 kN musí sloupek při testu unést 3 kN x 4 = 12 kN

 • M (Medium) – 3kN
 • H (Heavy) – 5kN
 • S (Six) – 6kN
 • E (Eight) – 8kN
 • T (Ten) – 10kN

HLAVICE SLOUPKU je přizpůsobena pro osazení plastové podložky tlumící kročejový hluk. Podlahové desky se na hlavice pouze volně pokládají a je tak zajištěna přístupnost podlahy v libovolném místě.

PLASTOVÁ PODLOŽKA tlumící kročejový hluk zamezuje pohybu desek při používání a rozklopení podlahy.

ZÁKLADNA SLOUPKU je přizpůsobena jednoduchému namontování zemnícího kabelu.

TRÁMKY

Pokud je podlaha vyšší jak 40 cm, doporučujeme u datových center a rozvoden namontovat příčníky, které také mohou zvýšit únosnost.

U stávajících zdvojených podlah lze únosnost zvýšit namontováním trámků, ale to je omezeno typem použitých sloupků, protože sloupky pro vyšší třídy mají jinou konstrukci.

HORNÍ HRANA TRÁMKU = HORNÍ HRANA SLOUPKU

Zvyšují stabilitu a nebo také i únosnost zdvojené podlahy.

 • Je nutné používat tam, kde je celková výška podlahy nad 500 mm!!!
 • Na hlavice sloupků se osazují zaklapnutím nebo přišroubováním (horní hrana trámku = horní hrana sloupku)
 • Zvyšují stabilitu konstrukce zdvojené podlahy při výšce podlahy vyšší než 500 mm
 • Zesilují konstrukci podlahy a tím zvyšují dovolené zatížení (max. o 2 kN)
 • Jsou vyrobeny z oceli a galvanizovány proti korozi. Podle typu mohou být na svrchní straně opatřeny gumovou podložkou.

ROZMĚRY TRÁMKŮ

 • délka odpovídá rastru podlahy 600 x 600 mm
 • tloušťka 0,63 – 1 mm
 • šířka 26 mm
 • výška 7,5 – 54 mm
 • RO – pouze pro horizontální zpevnění, nezvyšují únosnost
 • RL – lehce zvyšující únosnost až o 500 N
 • RM – středně zvyšující únosnost až o 2000 N

C-PROFILY

C-profily tvoří spolu se speciálními sloupky rámové konstrukce, na něž se montují servery, racky a rozvaděče v datových sálech a rozvodnách.

Atypické rozměry rámových soustav pro rozvaděče se standardně upravují na stavbě a jejich finální rozměry nejsou ničím omezeny.

HORNÍ HRANA C PROFILU = JE NAD ÚROVNÍ HORNÍ HRANY SLOUPKU

Zvyšují stabilitu i únosnost zdvojené podlahy.

 • Na rozdíl od ocelových trámků jsou ukládány na hlavice sloupků.
 • Desky jsou ukládány na C profily, nikoli na hlavice sloupků.
 • K hlavicím sloupků se kotví speciálním klipem nebo šroubem.

ROZMĚRY C-PROFILŮ

 • délka je přizpůsobena rastru nebo požadované délce soustavy rozvaděčů, maximální délka je 5,4 m. Delší rámy se pak skládají z vícero rámů kratších rozměrů.
 • tloušťka 1,0 mm, 1,7 mm, 2 mm
 • šířka 40 mm
 • CL – výška 41 cm, zvýšení únosnosti až o 2000 N
 • CS – výška 41 cm, zvýšení únosnosti až o 2000 N
 • CM – výška 84 cm, zvýšení únosnosti až o 2000 N
 • CH – výška 126 cm, zvýšení únosnosti až o 2000 N

SLOUPKOVÉ A ZÁVITOVÉ LEPIDLO

 • Sloupkové lepidlo slouží k přilepení sloupků k hrubé podlaze.
 • Závitové lepidlo se používá na zakápnutí závitu sloupku v potřebné výšce a zabezpečuje tak závit proti pootočení.

PENETRACE BETONOVÉHO PODKLADU

Penetrace se používá pro penetrování betonové podlahy před pokládkou zdvojené podlahy.

 • jednosložková akrylátová penetrace
 • dvousložkový otíratelný epoxydový nátěr pro podlahy jako ventilační prostor

OKRAJOVÉ PÁSKY

Okrajové pásky se lepí se na desky v místě navazující na svislé konstrukce za účelem zabránění přenosu kročejového hluku.

AKUSTICKÉ PODLOŽKY

Akustické podložky se vkládají pod sloupky a slouží pro útlum kročejového hluku.

 • podložky z gumy
 • podložky ze směsi gumy a korku

HLINÍKOVÉ PODLOŽKY

Používají se pro vypodložení tolerancí desek a sloupků proti klapání podlahy.

ZAVĚTROVACÍ PÁSKY

Slouží pro zavětrování sloupků podlahy, kotví se k ocelovým hmoždinkám v podlaze a prostřednictvím ocelových úchytek k hlavici sloupku.

Někdy je možné je kombinovat s rektifikačními napínáky hák-hák.

PODPORA

KONTAKTNÍ ÚDAJE

 

KANCELÁŘE A SKLADY: Konstruktis Delta s.r.o., V Chotejně 765/15, 102 00 Praha 10

RYCHLÝ KONTAKT: tel.: +420 228 804 009 (010), email: info@lindner.cz

By |2024-07-11T12:17:57+02:005 ledna, 2024|Zdvojené podlahy, ZP ostatní|0 Comments