Menu
Komponenty zdvojených podlah2022-11-01T11:51:37+01:00

KOMPONENTY ZDVOJENÝCH PODLAH

Veškeré komponenty zdvojených podlah jsou vyrobeny ve výrobnách Lindner jako nezaměnitelná součást systému zdvojených podlah.

Zdvojená podlaha musí být podle normy ČSN EN 12825 – Zdvojené podlahy odzkoušena v autorizované zkušebně se všemi komponenty deklarovanými v dokumentaci ke zdvojené podlaze.

DESKY

SLOUPKY

Desky se vyrábějí v rozměru 600 x 600 mm a v tloušťkách 15-44 mm. Tloušťka desek ovlivňuje jejich únosnost a průhyb.

Sloupky jsou vyrobeny pro různé výšky a různé únosnosti zdvojené podlahy.

Všechny sloupky jsou vyráběny ve výrobně Lindner v německém Arnstorfu.

Můžeme je třídit dle několika parametrů:

 • podle materiálu dřevotřískové, kalciumsulfátové, hliníkové, ocelové, skleněné
 • hořlavé nebo nehořlavé
 • bez krytiny nebo s krytinou aplikovanou ve výrobě
 • spodní strana desky může být holá, s hliníkovou fólií, s ocelovým plechem
 • boční hrana desky je opatřena lištou vodivou nebo nevodivou

Sloupek musí dle ČSN EN 12825 při zkoušce osového zatížení unést minimálně 4 násobek předpokládaného zatížení. Tedy např. u třídy 2, kde je provozní zatížení 3 kN musí sloupek při testu unést 3 kN x 4 = 12 kN.

OKRAJOVÉ PÁSKY

SLOUPKOVÉ A ZÁVITOVÉ LEPIDLO

Lepí se na desky a oddělují je od navazujících konstrukcí za účelem zabránění přenosu kročejového hluku.

 • Sloupkové lepidlo slouží k přilepení sloupků k hrubé podlaze.
 • Závitové lepidlo se používá na zakápnutí závitu sloupku v potřebné výšce a zabezpečuje tak závit proti pootočení.

TRÁMKY A C-PROFILY

PENETRACE BETONOVÉHO PODKLADU

Ocelové pozinkované trámky nebo C-profily zvyšují stabilitu a nebo také i únosnost zdvojené podlahy.

C-profily tvoří spolu se speciálními sloupky rámové konstrukce, na něž se montují servery, racky a rozvaděče v datových sálech a rozvodnách .

Penetrace se používá pro penetrování betonové podlahy před pokládkou zdvojené podlahy.

 • jednosložková akrylátová penetrace
 • dvousložkový otíratelný epoxydový nátěr pro podlahy jako ventilační prostor

AKUSTICKÉ PODLOŽKY

HLINÍKOVÉ PODLOŽKY

Používají se pro vypodložení tolerancí desek a sloupků proti klapání podlahy.

Akustické podložky se vkládají pod sloupky a slouží pro útlum kročejového hluku.

 • podložky z gumy
 • podložky ze směsi gumy a korku

ZAVĚTROVACÍ PÁSKY

Slouží pro zavětrování sloupků podlahy, kotví se k ocelovým hmoždinkám v podlaze a prostřednictvím ocelových úchytek k hlavici sloupku.

Někdy je možné je kombinovat s rektifikačními napínáky hák-hák.

KONSTRUKTIS DELTA S.R.O.

KANCELÁŘE A SKLADY:

V Chotejně 15/1307
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 228 804 010
Tel.: +420 228 804 009
Email: info@lindner.cz

KORESPONDENČNÍ ADRESA:

Štěrboholská 1307/44
102 00 Praha 10
Česká republika

FAKTURAČNÍ ADRESA:
Polská 1396/46
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 61465291, DIČ: CZ61465291

Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze; odd. C; vložka 29233

NBS specifikace

BIM Content

Technické listy dalších typů podlah naleznete na jednotlivých produktových stránkách, nebo Vám je zašleme na vyžádání.

V případě zájmu o zaslání technických listů nebo detailů nám zašlete žádost emailem na
info@lindner.cz nebo využijte kontaktní formulář zde: PODPORA