Menu

RÁMOVÉ KONSTRUKCE

//RÁMOVÉ KONSTRUKCE

RÁMOVÉ KONSTRUKCE INTEGROVANÉ DO ZDVOJENÝCH PODLAH PRO OSAZENÍ ROZVADĚČŮ A RACKŮ

RÁMOVÉ KONSTRUKCE

Rámové konstrukce integrované do zdvojené podlahy je zdvojená podlaha umožňující jednoduché a systémové spojení rámů pro rozvaděče a zdvojené podlahy s nosnými C-profily zvyšující únosnost zdvojených podlah v serverech a rozvodnách. V těchto prostorách, kde je nutné instalovat podlahu s vyšší únosností tyto systémové rámové konstrukce jednoduše spojují požadavek na přístup do zdvojené podlahy a zároveň montáž nosného rámu pro racky a rozvaděče v jakémkoliv místě zdvojené podlahy.

Rámové konstrukce Lindner je systém, který je schopen vysoké zátěže přenést díky použití systémových komponentů smontovaných k sobě bez nutnosti svařování.

TLOUŠŤKA DESEK

28-38 mm

MATERIÁL DESEK

Ligna nebo Nortec

PLOŠNÁ HMOTNOST PODLAHY

cca 28-65 kg/m2

CELKOVÁ VÝŠKA PODLAHY

105 – 2000 mm

RASTR SLOUPKŮ

600 x 600 mm

ELEKTROSTATICKÁ VODIVOST

≥ 1 x 10 Ω

ROZMĚROVÁ ODCHYLKA PODLE EN 12825

třída 1

KRYTINY APLIKOVANÉ NALEPENÍM VE VÝROBNĚ

vinyl / marmoleum (avšak lze i použít jako podlaha pro dodatečně položené krytiny na stavbě)

BEZPEČNOST PŘI ZEMĚTŘESENÍ

Mezinárodní stavební kód (IBC)
dostupný v A – F

TŘÍDA ZATÍŽENÍ A PRŮHYBU

podle ČSN EN 12825
třída zatížení 2-5 (bodové zatížení ≥ 3 – 5kN) Únosnost jednotlivých typů zdvojené podlahy jsou v technických listech.

BEZPEČNOSTNÍ SOUČINITEL

2 … Podle ČSN EN 12825 je to hodnota, kterou když pronásobíme únosnost provozního zatížení (bodové zatížení), získáme minimální mezní únosnost zdvojené podlahy. Např. u třídy 2 je hodnota bodového zatížení 3 kN, takže mezní únosnost je 3 kN x 2 = 6 kN, které podlaha při testování musí unést v nejméně příznivém bodě.

Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1

  • C s1, d0 – A1

Požární odolnost ČSN EN 13501

  • REI 30 a REI 60

DILATAČNÍ LIŠTY

Dilatační lišty, které jsou konstruovány tak, aby přenášely vodorovné a případně i svislé pohyby stavebních konstrukcí. Mohou být buď objektové, kdy se do konstrukce podlahy vkládají systémové dilatační lišty (např. MIGUA), nebo takové, kdy se na desky lepí pěnová páska po vzdálenostech určených technologickým předpisem montáže.

VÝZTUŽUJÍCÍ PROFILY

Podlahové trámky a profily zvyšující buď stabilitu nebo navíc únosnost podlahy. Od celkové výšky podlahy 400 mm doporučujeme použití podlahových trámků osazených na sloupky podlahy.

ELEKTRICKÉ BOXY

Jelikož všechny elektrické instalace jsou pod dutou podlahou, elektrické boxy jsou místa, kam se umisťují silnoproudé a slaboproudé zásuvky.

VENTILAČNÍ VÝÚSTKY

Ventilační distribuční prvky osazované po desek podlahy umožňují klimatizaci a ventilaci místnosti. Používají se hlavně pro chlazení serverů a rozvoden.

K dispozici je řada různých systémů:

  • Otevřený systém
    Ventilace jde přímo do dutiny, která je navržena jako tlaková podlaha, přes odpovídající ventilační větrací otvory směrem do místnosti.
  • Uzavřený systém
    V uzavřeném systému je vzduch přiváděn potrubím nebo dutinou s pevným připojením na regulovatelné ventilačním výústky.

AKUSTICKÉ A POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY

Pro splnění akustických a požárních požadavků lze v dutině podlahy instalovat různé typy dutinových zábran.

BOČNÍ – SCHODOVÉ UKONČENÍ PODLAHY

Boky podlahy mohou být ukončeny čelním zakončením za účelem ukončení dutiny podlahy nebo vytvoření schodu. V případě, že se jedná o finální povrch, montujeme k podlaze příslušné hrany a lišty).

PŘEMOSTĚNÍ PROFILŮ

Přemostění nahrazuje podlahový sloupek, kde jej nelze instalovat. V takových případech se používají C-profily šroubované na hlavice sloupku. Přemostění je možné podle podmínek konstrukce podlahy až do 1800 mm.

Veškeré komponenty rámových konstrukcí zdvojených podlah jsou vyrobeny ve výrobnách Lindner jako nezaměnitelná součást systému zdvojených podlah. Podle normy ČSN EN 12825 – Zdvojené podlahy jsou odzkoušeny všechny typy zdvojených podlah v autorizované zkušebně se všemi originálními komponenty deklarovanými v dokumentaci ke zdvojené podlaze.

Desky

rozměr 600 x 600 mm různých tlouštěk, bez krytiny nebo s nalepenou krytinou ve výrobně

Sloupky

Sloupky jsou vyrobeny pro různé výšky a různé únosnosti zdvojené podlahy. Sloupek musí dle ČSN EN 12825 při zkoušce osového zatížení unést minimálně 4-násobek předpokládaného zatížení, tedy např. u třídy 2, kde je provozní zatížení 3 kN musí sloupek při testu unést 3 kN x 4 = 12 kN.

Všechny sloupky jsou vyráběny ve výrobně Lindner v německém Arnstorfu.

Trámky, C-profily

Ocelové pozinkované C-profily zvyšují stabilitu a nebo také i únosnost zdvojené podlahy a zároveň tvoří spolu se speciálními sloupky rámové konstrukce, na něž se montují servery, racky a rozvaděče v datových sálech a rozvodnách .

Okrajové pásky

Lepí se na desky a oddělují je od navazujících konstrukcí za účelem zabránění přenosu kročejového hluku

Lepidla

Sloupkové lepidlo lepící sloupek k podkladové konstrukci a závitové lepidlo zajišťující závit proti pootočení

Penetrace betonového podkladu

Betonové podlahy, na něž se zdvojené podlahy kladou se penetrují jednosložkovou akrylátovou penetrací nebo dvousložkovým otíratelným epoxydovým nátěrem pro podlahy jako ventilační prostor.

Hliníkové podložky

Pro vypodložení tolerancí desek a sloupků proti klapání podlahy

Zavětrovací pásky

Slouží pro zavětrování sloupků podlahy, kotví se k ocelovým hmoždinkám k podlaze a prostřednictvím ocelových úchytek k hlavici sloupku. Někdy je možné je kombinovat s rektifikačními napínáky hák-hák

DEKLARACE PRODUKTU

Deklarace poskytuje rozsáhlé informace o všech účincích produktu na životní prostředí. Může být použita ve fázi plánování nebo výběrového řízení k posouzení všech aspektů týkajících se udržitelnosti. Slouží jako databáze pro certifikační systémy budov, jako jsou LEED, DGNB, BNB a BREEAM.

PROHLÁŠENÍ (PDF)

EPD (Environmentální prohlášení o produktu)

Výrobek má specifické EPD podle platných norem. (EN 15804/ISO 14025)
Číslo prohlášení: EPD-LIN-2014223-IAA1-CS

EPD (Environmentální prohlášení o produktu) (PDF)

EKONOMIKA OBĚHU

Produkt má certifikát C2C v certifikátu “Silver”
CERTIFIKACE: 3873
Zavedením ideologie ekonomiky oběhu se vyhýbáme odpadům, toxickým látkám a znečištění životního prostředí. Cílem je dosáhnout technického cyklu, který zajistí oddělení jednotlivých součástí výrobku a jejich úplné opětovné použití v dalším výrobním procesu.

Zdvojené podlahy LIGNA

Zdvojené podlahy NORTEC

DOWNLOADCENTER

Specifikace NBS
WWW.THENBS.COM 
WWW.RIBAPRODUCTSELECTOR.COM

Obsah BIM
WWW.BIMOBJECT.COM

V případě zájmu o zaslání technických listů nebo detailů nám zašlete žádost emailem na
info@lindner.cz nebo využijte kontaktní formulář zde: PODPORA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KONSTRUKCE

– Desky: Vysoce zhutněná dřevotříska nebo kalciumsulfátová deska, rozměr 600×600 mm, tloušťky 28 mm – 39 mm, boční hrany plastová lišta vodivá, nebo nevodivá
– Horní povrch desky: bez krytiny (pro dodatečnou pokládku krytin) nebo s aplikovanou krytinou ve výrobně (PVC, linoleum).
– Spodní strana desky: hliníková fólie 0,05 mm, nebo ocelový plech
– Spodní konstrukce – ocelové pozinkované rektifikovatelné sloupky s hlavicemi vhodnými pro uložení C-profilů, lepené k podlaze systémovým lepidlem a zakápnuté závitovým lepidlem proti pootočení

– C-profily

VÝHODY
– Levnější řešení, než kombinace zdvojené podlahy a samostatných rámů
– Vysoká únosnost a přesnost konstrukcí

KONSTRUKTIS DELTA S.R.O.

KANCELÁŘE A SKLADY – PROVOZOVNA:

V Chotejně 15/1307
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 228 804 010
Tel.: +420 228 804 009
Email: info@lindner.cz

FAKTURAČNÍ ADRESA:
Polská 1396/46
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 61465291, DIČ: CZ61465291

Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze; odd. C; vložka 29233

NAPIŠTĚ NÁM 

By |2022-09-20T11:48:59+02:0015 února, 2021|Zdvojené podlahy|0 Comments