Menu
Komponenty dutinových podlah2022-11-11T13:41:53+01:00

KOMPONENTY DUTINOVÝCH PODLAH

Veškeré komponenty dutinových podlah FLOOR and more® jsou vyrobeny ve výrobnách Lindner jako nezaměnitelná součást systému dutinových podlah.

Dutinová podlaha musí být podle normy ČSN EN 13213 – Dutinové podlahy odzkoušena v autorizované zkušebně se všemi komponenty deklarovanými v dokumentaci k dutinové podlaze.

DESKY

SLOUPKY

Desky se vyrábějí v rozměru 600 x 600 mm a v tloušťkách 30 – 44,5 mm. Tloušťka desek ovlivňuje jejich únosnost a průhyb.

Desky se vyrábějí bez krytiny nebo s krytinou aplikovanou přímo ve výrobě.

Sloupky jsou vyrobeny pro různé výšky a různé únosnosti zdvojené podlahy.

Všechny sloupky jsou vyráběny ve výrobně Lindner v německém Arnstorfu.

OKRAJOVÉ PÁSKY

SLOUPKOVÉ A ZÁVITOVÉ LEPIDLO A LEPIDLO NA DESKY

Lepí se na desky a oddělují je od navazujících konstrukcí za účelem zabránění přenosu kročejového hluku.

  • Sloupkové lepidlo slouží k přilepení sloupků k hrubé podlaze.
  • Závitové lepidlo se používá na zakápnutí závitu sloupku v potřebné výšce a zabezpečuje tak závit proti pootočení.
  • Desky se lepí k sobě ve spoji pero – drážka.

PENETRACE BETONOVÉHO PODKLADU

AKUSTICKÉ PODLOŽKY

Penetrace se používá pro penetrování betonové podlahy před pokládkou zdvojené podlahy.

  • jednosložková akrylátová penetrace
  • dvousložkový otíratelný epoxydový nátěr pro podlahy jako ventilační prostor

Akustické podložky se vkládají pod sloupky a slouží pro útlum kročejového hluku.

  • podložky z gumy
  • podložky ze směsi gumy a korku

KONSTRUKTIS DELTA S.R.O.

KANCELÁŘE A SKLADY:

V Chotejně 15/1307
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 228 804 010
Tel.: +420 228 804 009
Email: info@lindner.cz

KORESPONDENČNÍ ADRESA:

Štěrboholská 1307/44
102 00 Praha 10
Česká republika

FAKTURAČNÍ ADRESA:
Polská 1396/46
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 61465291, DIČ: CZ61465291

Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze; odd. C; vložka 29233

NBS specifikace

BIM Content

Technické listy dalších typů podlah naleznete na jednotlivých produktových stránkách, nebo Vám je zašleme na vyžádání.

V případě zájmu o zaslání technických listů nebo detailů nám zašlete žádost emailem na
info@lindner.cz nebo využijte kontaktní formulář zde: PODPORA