Chladící a topné podhledy Lindner – PLAFOTHERM®

Chladící podhledy Lindner (mohou být i topné) mají komfortní provoz, malé náklady na prostor. Šetří provozní i investiční náklady.

Technologii vytápění a chlazení lze integrovat do téměř všech typů podhledů Lindner.

Požitím chladících a topných podhledů Lindner lze dosáhnout 20% – 30% úspory energie na vytápění / chlazení oproti běžným způsobům vytápění. 

Chladící a topné stropy vytváří zdravé vnitřní mikroklima a konstantní vnitřní teplotu prostředí, což přispívá k tepelné pohodě.

Radiační záření eliminuje nevýhody otopných těles a podlahového vytápění.

 • lamelový podhled lindner lmd - l

Názvosloví

Označení typů podhledů vychází z vlastností konstrukce

» zvětšete kliknutím na obrázek

Schéma chladícího / topného panelu

» zvětšete kliknutím na obrázek

Výhody

 • Konstantní teplota v celé místnosti – tepelný komfort
 • Uzavřené systémy pracují převáženě na principu radiace – příjemnější než ostatní běžné systémy vytápění
 • U radiačního záření nedochází k hromadění teplého vzduchu pod stropem
 • Malé nároky na prostor a “neviditelný” systém skrytý v podhledu
 • Tichý provoz, žádný zdroj hluku
 • Žádné poletování prachových částic
 • Díky relativně malým bodovým vývodům vzduchu absence rychle proudícího vzduchu („foukání“) v místech výskytu osob.
 • Chladící podhledy zlepšují tepelný komfort moderních budov

Úspora energie a nákladů

Redukce investičních a provozních nákladů spočívá především v následujícím:

 • Menším nárokům na prostor – vodní potrubí dosahuje stejných výkonů při menším průměru než-li potrubí vzduchové
 • Úspora energie – radiační záření ohřívá (resp. ochlazuje) přímo tělesa (osoby) osoby a tepelné pohody se tedy dosahuje rychleji  (v případě chlazení až 30% úspora energie)
 • Nižší potřeba přiváděného vzduchu
 • Lepší efektivita systému díky vyšším teplotám (v případě chlazení vzduchem je nutné pouštět do místnosti vzduch o daleko nižších teplotách)
 • Nízké nároky na údržbu

Přenos tepla

Chladící a topné podhledy Lindner Plafotherm® pracují na principu konvekce a radiace. Podle způsobu, jakým přenos tepla/chladu převážně funguje se podhledy Plafotherm® dělí na dva základní systémy:

 • UZAVŘENÉ – Sem řadíme deskové systémy Plafotherm® B, K, E, DS
 • OTEVŘENÉ – Sem řadíme lamelové podhledy Plafotherm® Z

» více informací naleznete zde

Typy chladících / topných podhledů

Chladící / topné podhledy Lindner se obecně nazývají Plafotherm®. Hlavní konstrukční typ podhledu je dále zohledněn v názvu podhledu.

Plafotherm® B bandrastrový podhled

Plafotherm® K – kazetový podhled

Plafotherm® E zavěšený podhled

Plafotherm® DS deskový podhled

Plafotherm® Zlamelový podhled

Plafotherm® GK HEKDA sádrokartonový podhled

Plafotherm® DS – TAS – hybridní deskový podhled

Pokud si nebudete vědět rady s návrhem, potřebujete nabídku, chcete koupit výrobky Lindner, obraťte se na nás na kontaktech zde

 zpět na “Základní kovové podhledy”                                                           vpřed na “Typy bandrastrových podhledů”