Menu
Klasifikace svítidel dle stupně krytí IP2022-10-10T09:57:20+02:00

KLASICIKACE SVÍTIDEL DLE STUPNĚ KRYTÍ

STUPEŇ KRYTÍ IP

IP = International Protection (někdy uváděné jako Ingress Protection) vyjadřuje stupeň ochrany krytem.

CO ZNAMENAJÍ ČÍSLICE IP

 • kód IP (IP Rating) tvoří písmena IP a dvě číslice
 • první číslice značí ochranu před cizími tělesy
 • druhá číslice značí odolnost proti vnikání vody

PŘÍKLAD KOMPLETNÍHO OZNAČENÍ (IP 45)

 • IP: International Protection
 • 4: ochrana před vniknutím předmětů s průměrem nad 1 mm (před nástrojem, drátem nad 1 mm)
 • 5: odolné vůči tryskající vodě ze všech směrů z trysky 6,3 mm při průtoku 12,5 l/min. po dobu 3 minut ze vzdálenosti 3 m

OCHRANA PŘED CIZÍMI PŘEDMĚTY A PRACHEM

První číslice udává, jak je svítidlo chráněno před cizími předměty (ochrana před nebezpečným dotykem) a prachem.

ODOLNOST PROTI VNIKÁNÍ VODY

Druhá číslice udává jak je svítidlo chráněno před vniknutím vody

NEJČASTĚNŠÍ STUPNĚ KRYTÍ SVÍTIDEL

 • IP20 – ochrana před předměty s průměrem nad 12 mm (např. prst) + žádná ochrana před vodou
 • IP21 – ochrana před předměty s průměrem nad 12 mm (např. prst) + ochrana proti svisle dopadajícím kapkám vody
 • IP23 – ochrana před předměty s průměrem nad 12 mm (např. prst) + ochrana proti svisle stříkající vodě
 • IP24 – ochrana před předměty s průměrem nad 12 mm (např. prst) + ochrana proti vodě stříkající z každého směru
 • IP30 – ochrana před předměty s průměrem nad 2,5 mm (např. úzký nástroj) +žádná ochrana před vodou
 • IP33 – ochrana před předměty s průměrem nad 2,5 mm (např. úzký nástroj) + ochrana proti svisle stříkající vodě
 • IP34 – ochrana před předměty s průměrem nad 2,5 mm (např. úzký nástroj) + ochrana proti vodě stříkající z každého směru
 • IP44 – ochrana před předměty s průměrem nad 1,0 mm (např. drát) + ochrana proti vodě stříkající z každého směru
 • IP54 – částečná ochrana před prachem + ochrana proti vodě stříkající z každého směru
 • IP55 – částečná ochrana před prachem + ochrana proti tryskající vodě
 • IP56 – částečná ochrana před prachem + ochrana proti intenzivně tryskající vodě
 • IP57 – částečná ochrana před prachem + ochrana proti dočasnému ponoření pod vodou
 • IP65 – zcela prachotěsné + ochrana proti tryskající vodě
 • IP66 – zcela prachotěsné + ochrana proti intenzivně tryskající vodě
 • IP67 – zcela prachotěsné + ochrana proti dočasnému ponoření pod vodou
 • IP68 – zcela prachotěsné + ochrana proti trvalému ponoření pod vodou
 • IP69K – zcela prachotěsné + vodotěsné pro trvalé ponoření, odolnost vůči tlaku 100 barů, teplotě 80°C ze vzdálenosti 100 mm

KONSTRUKTIS DELTA S.R.O.

KANCELÁŘE A SKLADY:

V Chotejně 15/1307
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 228 804 010
Tel.: +420 228 804 009
Email: info@lindner.cz

KORESPONDENČNÍ ADRESA:

Štěrboholská 1307/44
102 00 Praha 10
Česká republika

FAKTURAČNÍ ADRESA:
Polská 1396/46
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 61465291, DIČ: CZ61465291

Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze; odd. C; vložka 29233

NBS specifikace

BIM Content

Technické listy dalších typů podlah naleznete na jednotlivých produktových stránkách, nebo Vám je zašleme na vyžádání.

V případě zájmu o zaslání technických listů nebo detailů nám zašlete žádost emailem na
info@lindner.cz nebo využijte kontaktní formulář zde: PODPORA