Menu

LIGNA

NEJBĚŽNĚJŠÍ TYP ZDVOJENÉ PODLAHY

Zdvojená podlaha LIGNA detail konstrukce 2

DESKY

 • Materiál: vysoce zhutněná dřevotříska emisní třídy E1
 • Rozměr: 600×600 mm, tloušťky  28,5 mm – 38,5 mm
 • Boční hrany: plastová lišta vodivá, nebo nevodivá
 • Horní strana: bez krytiny (pro dodatečnou pokládku k tomu určených krytin) nebo s aplikovanou krytinou ve výrobně (PVC, linoleum, ker. dlažba, dřevo, apod.)
 • Spodní strana: hliníková fólie 0,05 mm, nebo ocelový plech (z důvodu zvýšení únosnosti)

KONSTRUKCE

 • Spodní konstrukce podlahy: ocelové pozinkované rektifikovatelné (výškově nastavitelné) sloupky, lepené k podlaze systémovým lepidlem a zakápnuté závitovým lepidlem proti pootočení
 • Vyztužující profily: v případě požadavku na zvýšení stability nebo únosnosti trámky nebo C-profily
 • Více informací o jednotlivých komponentech zdvojených podlah naleznete zde

VÝHODY

 • Nízká cena – nejlevnější podlaha pro administrativní plochy (kanceláře, laboratoře, technické místnosti)
 • Nízká hmotnost – snadná manipulace s deskami oproti kalciumsulfátovým deskám NORTEC
 • Možno doplnit vyztužujícími profily a ostatním příslušenstvím podlah

NEVÝHODY

 • Třída reakce na oheň B nebo C, oproti kalciumsulfátovým deskám NORTEC nesplní třídu reakce na oheň A
 • Oproti kalciumsulfátovým deskám NORTEC může být cítit při chůzi dunivý efekt

DESKY

Vysoce zhutněná dřevotřísková deska, zařazená do emisní třídy E1; na spodní straně opatřena pozinkovaný ocelovým plechem nebo hliníkovou fólií pro ochranu proti vlhkosti; hrany opatřeny plastovou lištou jako ochrana proti nárazu a vlhkosti

TLOUŠŤKA DESEK

28,5 – 38,5 mm

PLOŠNÁ HMOTNOST PODLAHY

25 – 33 kg/m

STANDARTNÍ VÝŠKA SLOUPKŮ

25 – 2000 mm

CELKOVÁ VÝŠKA PODLAHY

55 – 2000 mm

RASTR SLOUPKŮ

600 x 600 mm

ELEKTROSTATICKÁ VODIVOST

≥ 1 x 10Ω (záleží na použité krytině)

ROZMĚROVÁ ODCHYLKA PODLE EN 12825

třída 1

Stupeň úbytku podélně přenášeného zvuku

 • n, f, w = 45 – 59 dB*

Svislý útlum vzduchem přenášeného zvuku

 • R w = 62 dB

Stupeň úbytku kročejového zvuku

 • ΔL w = 16 – 33 dB*

Hladina kročejového zvuku bočního přenosu

 • n, f, w = 69 – 30 dB*

* hodnoty závisí na dodatečných opatřeních

REAKCE NA OHEŇ

 • B a C (obtížně hořlavé) dle ČSN EN 13501-1

POŽÁRNÍ ODOLNOST

 • REI30 dle ČSN EN 13501-2

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

Zavedením ideologie cirkulární ekonomiky se vyhýbáme odpadům, toxickým látkám a znečištění životního prostředí. Cílem je dosáhnout technického cyklu, který zajistí oddělení jednotlivých součástí výrobku a jejich úplné opětovné použití v dalším výrobním procesu.

DEKLARACE PRODUKTU

Deklarace poskytuje rozsáhlé informace o všech účincích produktu na životní prostředí. Může být použita ve fázi plánování nebo výběrového řízení k posouzení všech aspektů týkajících se udržitelnosti. Slouží jako databáze pro certifikační systémy budov, jako jsou LEED, DGNB, BNB a BREEAM.

PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU (PDF)

EPD (Environmentální prohlášení o produktu)

Výrobek má specifické EPD podle platných norem. (EN 15804/ISO 14025)
Číslo prohlášení: EPD-LIN-20160235-IAA1-EN

EPD (Environmentální prohlášení o produktu) (PDF)

TŘÍDA ZATÍŽENÍ A PRŮHYBU

dle ČSN EN 12825
třída 1A (2kN) – 5B (5 kN)

 • konkrétní třída (únosnost, průhyb) závisí na: typu desek, sloupků a případně trámků
 • únosnosti jednotlivých typů zdvojené podlahy LIGNA naleznete v technických listech

VÍCE INFORMACÍ O ÚNOSNOSTI  A PRŮHYBU ZDVOJENÝCH PODLAH NAJDETE ZDE

SOUČINITEL SPOLEHLIVOSTI

2

SEISMICKÁ BEZPEČNOST

A – F dle mezinárodního kódu staveb IBC (International Building Code)

KRYTINY POKLÁDANÉ NA STAVBĚ

 • textilní krytiny (kobercové čtverce)
 • elastické krytiny (PVC, HPL …..)
 • volně položená dlažba

KRYTINY APLIKOVANÉ VE VÝROBĚ

WOODline

LEATHERline

CERAMIN®

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDVOJENÝCH PODLAH

• LEMOVKY (BOČNÍ A SCHODOVÉ UKONČENÍ PODLAHY)
• DILATAČNÍ LIŠTY
• ELEKTROBOXY
• AKUSTICKÉ A PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
• VENTILAČNÍ VYÚSTKY
• PŘEMOSTĚNÍ
• VYZTUŽUJÍCÍ PROFILY

KOMPONENTY ZDVOJENÝCH PODLAH

Veškeré komponenty zdvojených podlah Lindner jsou vyrobeny ve výrobnách Lindner a tvoří nezaměnitelnou součást systému zdvojených podlah. Zdvojená podlaha musí být podle normy ČSN EN 12825 – Zdvojené podlahy odzkoušena v autorizované zkušebně se všemi komponenty deklarovanými v dokumentaci ke zdvojené podlaze.

• DESKY
• SLOUPKY
• TRÁMKY A C-PROFILY
• SLOUPKOVÉ A ZÁVITOVÉ LEPIDLO
• OKRAJOVÉ PÁSKY
• PENETRACE
• HLINÍKOVÉ PODLOŽKY
• AKUSTICKÉ PODLOŽKY
• ZAVĚTROVACÍ PÁSKY

TECHNICKÝ LIST LIGNA (PDF)
BROŽURA PODLAHY LINDNER (PDF)

DOWNLOADCENTER – EN

Obsah BIM
WWW.BIMOBJECT.COM

V případě zájmu o zaslání technických listů nebo detailů nám zašlete žádost emailem na
info@lindner.cz nebo využijte kontaktní formulář zde: PODPORA

ZDVOJENÁ PODLAHA LIGNA – CHARAKTERISTIKA

Zdvojená podlaha LIGNA je tvořena dřevotřískovými deskami. Desky mají boky chráněné plastovými hranami a spodní strana je opatřena hliníkovou fólií, nebo s pozinkovaným ocelovým plechem. Desky leží na ocelových pozinkovaných rektifikovatelných (výškově nastavitelných) sloupcích. Z důvodu zvýšení stability a únosnosti mohou být na sloupcích namontovány ocelové pozinkované trámky nebo C-profily, které tvoří rámové konstrukce.

Nízkoemisní dřevotřískové desky zdvojené podlahy LIGNA jsou ekonomičtějším typem desek ve srovnání s deskami kalciumsulfátovými. Navíc jsou výrazně lehčí a tím pádem snadnější pro demontáž a opětovné uložení desek do podlahy.

Zdvojená podlaha LIGNA je logickou volbou pro kancelářské prostory a tím pádem nejpoužívanějším typem zdvojené podlahy.

 • minimální hmotnost systému (dřevotřískové desky jsou výrazně lehčí než kalciumsulfátové)
 • rychlá instalace
 • výborný poměr cena výkon – ekonomické řešení pro kancelářské prostory
 • nejpoužívanějším typem zdvojené podlahy
 • lze kombinovat s jinými podlahovými systémy
 • k dispozici speciální formáty

PODPORA

KONTAKTNÍ ÚDAJE

 

KANCELÁŘE A SKLADY: Konstruktis Delta s.r.o., V Chotejně 765/15, 102 00 Praha 10

RYCHLÝ KONTAKT: tel.: +420 228 804 009 (010), email: info@lindner.cz