Menu

LIGNA

ZDVOJENÁ PODLAHA

LIGNA

LIGNA

Zdvojená podlaha LIGNA má dřevotřískové desky chráněné na bocích plastovými hranami a na spodním povrchu jsou buď holé nebo s pozinkovaným ocelovým plechem. Desky leží na ocelových pozinkovaných rektifikovatelných sloupcích. Na sloupcích mohou být namontovány z důvodu zvýšení stability a únosnosti ocelové pozinkované trámky nebo C-profily, které tvoří rámové konstrukce. Na desky lze aplikovat téměř jakékoliv krytiny.

Zdvojená podlaha LIGNA má ekonomičtější typ desek pro zdvojené podlahy ve srovnání s kalciumsulfátovými deskami. Navíc jsou výrazně lehčí a tím pádem snadnější pro demontáž a opětovné uložení desek do podlahy. Jsou vyráběny z nízkoemisních dřevotřískových desek.

Zdvojená podlaha LIGNA je logickou volbou pro kancelářské prostory a tím pádem nejpoužívanějším typem zdvojené podlahy.

TLOUŠŤKA DESEK

30,5 – 38,5 mm

SLOŽENÍ DESKY

vysoce zhutněná dřevotřísková deska, zařazená do emisní třídy E1, na spodní straně pozinkovaný ocelový plech nebo hliníková fólie ochrana proti vlhkosti; plastová lišta jako ochrana okolních hran proti nárazu a vlhkosti

PLOŠNÁ HMOTNOST PODLAHY

26 až 33 kg/m2

CELKOVÁ VÝŠKA PODLAHY

55 – 2000 mm

RASTR SLOUPKŮ

600 x 600 mm

ELEKTROSTATICKÁ VODIVOST

≥ 1 x 10 Ω

ROZMĚROVÁ ODCHYLKA PODLE EN 12825

třída 1

KRYTINY APLIKOVANÉ NALEPENÍM VE VÝROBNĚ

vinyl / marmoleum/ dřevo/ (avšak lze i použít jako podlaha pro dodatečně položené krytiny na stavbě)

TŘÍDA ZATÍŽENÍ A PRŮHYBU

podle EN 12825
třída zatížení 1A (2kN) – 5B (5 kN) a třída průhybu A – B podle typu desek, sloupků a případně trámků. Únosnost jednotlivých typů zdvojené podlahy LIGNA jsou v technických listech.

BEZPEČNOSTNÍ SOUČINITEL

2 … Podle ČSN EN 12825 je to hodnota, kterou když pronásobíme únosnost provozního zatížení (bodové zatížení), získáme minimální mezní únosnost zdvojené podlahy. Např. u třídy 2 je hodnota bodového zatížení 3 kN, takže mezní únosnost je 3 kN x 2 = 6 kN, které podlaha při testování musí unést v nejméně příznivém bodě.

Reakce na oheň dle ČSN EN 13501-1

 • B a C (obtížně hořlavé)

Reakce na oheň dle DIN 4102-1

 • normálně hořlavé

Požární odolnost ČSN EN 13501-2

 • REI 30

Požární odolnost DIN 4102-2

 • F30

Stupeň úbytku podélně přenášeného zvuku D n, f, w

 • 45 – 59 dB

Svislý útlum vzduchem přenášeného zvuku R w

 • 62 dB

Stupeň úbytku kročejového zvuku ΔL w

 • 16 – 33 dB

Hladina kročejového zvuku bočního přenosu L n, f, w

 • 69 až 30 dB

DILATAČNÍ LIŠTY

Dilatační lišty, které jsou konstruovány tak, aby přenášely vodorovné a případně i svislé pohyby stavebních konstrukcí. Mohou být buď objektové, kdy se do konstrukce podlahy vkládají systémové dilatační lišty (např. MIGUA), nebo takové, kdy se na desky lepí pěnová páska po vzdálenostech určených technologickým předpisem montáže.

VÝZTUŽUJÍCÍ PROFILY

Podlahové trámky a profily zvyšující buď stabilitu nebo navíc únosnost podlahy. Od celkové výšky podlahy 400 mm doporučujeme použití podlahových trámků osazených na sloupky podlahy.

ELEKTRICKÉ BOXY

Jelikož všechny elektrické instalace jsou pod dutou podlahou, elektrické boxy jsou místa, kam se umisťují silnoproudé a slaboproudé zásuvky.

VENTILAČNÍ VÝÚSTKY

Ventilační distribuční prvky osazované po desek podlahy umožňují klimatizaci a ventilaci místnosti. Používají se hlavně pro chlazení serverů a rozvoden.

K dispozici je řada různých systémů:

 • Otevřený systém
  Ventilace jde přímo do dutiny, která je navržena jako tlaková podlaha, přes odpovídající ventilační větrací otvory směrem do místnosti.
 • Uzavřený systém
  V uzavřeném systému je vzduch přiváděn potrubím nebo dutinou s pevným připojením na regulovatelné ventilačním výústky.

AKUSTICKÉ A POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY

Pro splnění akustických a požárních požadavků lze v dutině podlahy instalovat různé typy dutinových zábran.

BOČNÍ – SCHODOVÉ UKONČENÍ PODLAHY

Boky podlahy mohou být ukončeny čelním zakončením za účelem ukončení dutiny podlahy nebo vytvoření schodu. V případě, že se jedná o finální povrch, montujeme k podlaze příslušné hrany a lišty).

PŘEMOSTĚNÍ PROFILŮ

Přemostění nahrazuje podlahový sloupek, kde jej nelze instalovat. V takových případech se používají C-profily šroubované na hlavice sloupku. Přemostění je možné podle podmínek konstrukce podlahy až do 1800 mm.

Veškeré komponenty zdvojených podlah NORTEC jsou vyrobeny ve výrobnách Lindner jako nezaměnitelná součást systému zdvojených podlah. Zdvojená podlaha musí být podle normy ČSN EN 12825 – Zdvojené podlahy odzkoušena v autorizované zkušebně se všemi komponenty deklarovanými v dokumentaci ke zdvojené podlaze.

Desky

rozměr 600 x 600 mm různých tlouštěk, bez krytiny nebo s nalepenou krytinou ve výrobně

Sloupky

Sloupky jsou vyrobeny pro různé výšky a různé únosnosti zdvojené podlahy. Sloupek musí dle ČSN EN 12825 při zkoušce osového zatížení unést minimálně 4-násobek předpokládaného zatížení, tedy např. u třídy 2, kde je provozní zatížení 3 kN musí sloupek při testu unést 3 kN x 4 = 12 kN.

Všechny sloupky jsou vyráběny ve výrobně Lindner v německém Arnstorfu.

Okrajové pásky

Lepí se na desky a oddělují je od navazujících konstrukcí za účelem zabránění přenosu kročejového hluku

Lepidla

Sloupkové lepidlo lepící sloupek k podkladové konstrukci a závitové lepidlo zajišťující závit proti pootočení

Trámky, C-profily

Ocelové pozinkované trámky nebo C-profily zvyšují stabilitu a nebo také i únosnost zdvojené podlahy. C-profily tvoří spolu se speciálními sloupky rámové konstrukce, na něž se montují servery, racky a rozvaděče v datových sálech a rozvodnách .

Penetrace betonového podkladu

Betonové podlahy, na něž se zdvojené podlahy kladou se penetrují jednosložkovou akrylátovou penetrací nebo dvousložkovým otíratelným epoxydovým nátěrem pro podlahy jako ventilační prostor.

Hliníkové podložky

Pro vypodložení tolerancí desek a sloupků proti klapání podlahy

Akustické podložky

Slouží pro útlum kročejového hluku podložením sloupku podložkou z gumy nebo směsi gumy a korku

Zavětrovací pásky

Slouží pro zavětrování sloupků podlahy, kotví se k ocelovým hmoždinkám k podlaze a prostřednictvím ocelových úchytek k hlavici sloupku. Někdy je možné je kombinovat s rektifikačními napínáky hák-hák

DEKLARACE PRODUKTU

Deklarace poskytuje rozsáhlé informace o všech účincích produktu na životní prostředí. Může být použita ve fázi plánování nebo výběrového řízení k posouzení všech aspektů týkajících se udržitelnosti. Slouží jako databáze pro certifikační systémy budov, jako jsou LEED, DGNB, BNB a BREEAM.

PROHLÁŠENÍ (PDF)

EPD (Environmentální prohlášení o produktu)

Výrobek má specifické EPD podle platných norem. (EN 15804/ISO 14025)
Číslo prohlášení: EPD-LIN-20160235-IAA1-EN

EPD (Environmentální prohlášení o produktu) (PDF)

EKONOMIKA OBĚHU

Zavedením ideologie ekonomiky oběhu se vyhýbáme odpadům, toxickým látkám a znečištění životního prostředí. Cílem je dosáhnout technického cyklu, který zajistí oddělení jednotlivých součástí výrobku a jejich úplné opětovné použití v dalším výrobním procesu.

Všeobecný TECHNICKÝ LIST LIGNA, jednotlivé technické listy na vyžádání zašleme
BROŽURA LIGNA (PDF)

V případě zájmu o zaslání technických listů nebo detailů nám zašlete žádost emailem na
info@lindner.cz nebo využijte kontaktní formulář zde: PODPORA

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ZDVOJENÉ PODLAHY LIGNA

– Desky LIGNA: Vysoce zhutněná dřevotříska emisní třídy E1, rozměr 600×600 mm, tloušťky  30,5 mm – 38,5 mm, boční hrany plastová lišta vodivá, nebo nevodivá
– Horní povrch desky: bez krytiny (pro dodatečnou pokládku k tomu určených krytin) nebo s aplikovanou krytinou ve výrobně (PVC, linoleum, ker. dlažba, dřevo, apod.).
– Spodní stana desky: hliníková fólie 0,05 mm, nebo ocelový plech (z důvodu zvýšení únosnosti)
– Spodní konstrukce – ocelové pozinkované rektifikovatelné sloupky, lepené k podlaze systémovým lepidlem a zakápnuté závitovým lepidlem proti pootočení, možno doplnit trámky nebo C-profily pro zvýšení stability nebo únosnosi

VÝHODY
– Nízká cena – nejlevnější podlaha pro administrativní plochy (kanceláře, laboratoře, technické místnosti)
– Lehké desky – snadná manipulace s deskami oproti deskám Nortec
– Možno doplnit trámky nebo rámovými C – profily a ostatním příslušenstvím podlah

NEVÝHODY
– nesplní reakci na oheň A (splňují podlahy Lindner Nortec)
– oproti deskám Nortec může být cítit při chůzi dunivý efekt

KONSTRUKTIS DELTA S.R.O.

KANCELÁŘE A SKLADY – PROVOZOVNA:

V Chotejně 15/1307
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 228 804 010
Tel.: +420 228 804 009
Email: info@lindner.cz

FAKTURAČNÍ ADRESA:
Polská 1396/46
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 61465291, DIČ: CZ61465291

Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze; odd. C; vložka 29233

NAPIŠTĚ NÁM 

By |2020-06-30T09:29:28+02:0012 března, 2019|Zdvojené podlahy|0 Comments