Menu

NORTEC

ZDVOJENÁ PODLAHA

NORTEC

Zdvojené podlahy NORTEC

Zdvojená podlaha NORTEC má kalciumsulfátové desky chráněné na bocích plastovými hranami a na spodním povrchu jsou buď holé nebo s pozinkovaným ocelovým plechem ležící na ocelových pozinkovaných sloupcích. Na sloupcích mohou být namontovány z důvodu zvýšení stability a únosnosti ocelové pozinkované trámky nebo C-profily, které tvoří rámové konstrukce. Na desky lze aplikovat téměř jakékoliv krytiny.

Zdvojená podlaha NORTEC poskytuje vyšší komfort při chůzi a má lepší svislý útlum vzduchem přenášeného zvuku, než zdvojená podlaha LIGNA. Je vyráběna ze síranu vápenatého – nehořlavý a ekologický materiál.

Zdvojená podlaha NORTEC je biologicky neutrální stavební materiál bez emisí. Díky svým ekologickým a technickým vlastnostem může být NORTEC zpracováván v uzavřeném okruhu výroby, použití a recyklace. Proto a jako první celková podlaha systému, NORTEC dosáhl Cradle to Cradle ® Silver Certificate.

TLOUŠŤKA DESEK

20,5 – 38,5 mm

SLOŽENÍ DESKY

síran vápenatý, vyztužený vlákny, popřípadě s pozinkovanou ocelovou deskou na spodní straně, případně s okrajovou výplní, která chrání před nárazem a vlhkostí

PLOŠNÁ HMOTNOST PODLAHY

36 až 62 kg/m2

CELKOVÁ VÝŠKA PODLAHY

50 – 2000 mm

RASTR SLOUPKŮ

600 x 600 mm

ELEKTROSTATICKÁ VODIVOST

≥ 1 x 10 Ω

ROZMĚROVÁ ODCHYLKA PODLE EN 12825

třída 1

KRYTINY APLIKOVANÉ NALEPENÍM VE VÝROBNĚ

vinyl / marmoleum/ kámen / dřevo/ keramická dlažba (avšak lze i použít jako podlaha pro dodatečně položené krytiny na stavbě)

TŘÍDA ZATÍŽENÍ A PRŮHYBU

podle EN 12825
třída zatížení 1 – 6 a třída průhybu A – C podle typu desek, sloupků a případně trámků nebo C-profilů. Únosnost jednotlivých typů zdvojené podlahy NORTEC jsou v technických listech.

BEZPEČNOSTNÍ SOUČINITEL

2 … Podle ČSN EN 12825 je to hodnota, kterou když pronásobíme únosnost provozního zatížení (bodové zatížení), získáme minimální mezní únosnost zdvojené podlahy. Např. u třídy 2 je hodnota bodového zatížení 3 kN, takže mezní únosnost je 3 kN x 2 = 6 kN, které podlaha při testování musí unést v nejméně příznivém bodě.

Reakce na oheň dle ČSN EN ISO 140

 • A2 (nehořlavé)

Požární odolnost ČSN EN 13501

 • REI 30 a REI 60

Stupeň úbytku podélně přenášeného zvuku D n, f, w

 • 48 – 64 dB

Svislý útlum vzduchem přenášeného zvuku R w

 • 61 dB

Stupeň úbytku kročejového zvuku ΔL w

 • 11 – 36 dB

Hladina kročejového zvuku bočního přenosu L n, f, w

 • 73 až 38 dB

Veškeré komponenty zdvojených podlah NORTEC jsou vyrobeny ve výrobnách Lindner jako nezaměnitelná součást systému zdvojených podlah. Zdvojená podlaha musí být podle normy ČSN EN 12825 – Zdvojené podlahy odzkoušena v autorizované zkušebně se všemi komponenty deklarovanými v dokumentaci ke zdvojené podlaze.

Desky

rozměr 600 x 600 mm různých receptur a tlouštěk, bez krytiny nebo s nalepenou krytinou ve výrobně, spodní strana desek je buď holá, nebo s ocelovým plechem. Materiál desek se vyrábí ve výrobně Lindner v německém Dettelbachu.

Sloupky

Sloupky jsou vyrobeny pro různé výšky a různé únosnosti zdvojené podlahy. Sloupek musí dle ČSN EN 12825 při zkoušce osového zatížení unést minimálně 4-násobek předpokládaného zatížení, tedy např. u třídy 2, kde je provozní zatížení 3 kN musí sloupek při testu unést 3 kN x 4 = 12 kN.

Všechny sloupky jsou vyráběny ve výrobně Lindner v německém Arnstorfu.

Okrajové pásky

Lepí se na sloupky a oddělují desky od navazujících konstrukcí za účelem zabránění přenosu kročejového hluku

Lepidla

Sloupkové lepidlo lepící sloupek k podkladové konstrukci a závitové lepidlo zajišťující závit proti pootočení jsou systémová lepidla vyráběná pouze pro tento účel.

Trámky, C-profily

Ocelové pozinkované trámky nebo C-profily zvyšují stabilitu a nebo také i únosnost zdvojené podlahy. C-profily tvoří spolu se speciálními sloupky rámové konstrukce, na něž se montují servery, racky a rozvaděče v datových sálech a rozvodnách .

Penetrace betonového podkladu

Betonové podlahy, na něž se zdvojené podlahy kladou se penetrují jednosložkovou akrylátovou penetrací nebo dvousložkovým otíratelným epoxydovým nátěrem pro podlahy jako ventilační prostor.

Hliníkové podložky

Pro vypodložení tolerancí desek a sloupků proti klapání podlahy

Akustické podložky

Slouží pro útlum kročejového hluku podložením sloupku podložkou z gumy nebo směsi gumy a korku

Zavětrovací pásky

Slouží pro zavětrování sloupků podlahy, kotví se k ocelovým hmoždinkám k podlaze a prostřednictvím ocelových úchytek k hlavici sloupku. Někdy je možné je kombinovat s rektifikačními napínáky hák-hák

DILATAČNÍ LIŠTY

Dilatační lišty, které jsou konstruovány tak, aby přenášely vodorovné a případně i svislé pohyby stavebních konstrukcí. Mohou být buď objektové, kdy se do konstrukce podlahy vkládají systémové dilatační lišty (např. MIGUA), nebo takové, kdy se na desky lepí pěnová páska po vzdálenostech určených technologickým předpisem montáže.

VÝZTUŽUJÍCÍ PROFILY

Podlahové trámky a profily zvyšující buď stabilitu nebo navíc únosnost podlahy. Od celkové výšky podlahy 400 mm doporučujeme použití podlahových trámků osazených na sloupky podlahy.

ELEKTRICKÉ BOXY

Jelikož všechny elektrické instalace jsou pod dutou podlahou, elektrické boxy jsou místa, kam se umisťují silnoproudé a slaboproudé zásuvky.

VENTILAČNÍ VÝÚSTKY

Ventilační distribuční prvky osazované po desek podlahy umožňují klimatizaci a ventilaci místnosti. Používají se hlavně pro chlazení serverů a rozvoden.

K dispozici je řada různých systémů:

 • Otevřený systém
  Ventilace jde přímo do dutiny, která je navržena jako tlaková podlaha, přes odpovídající ventilační větrací otvory směrem do místnosti.
 • Uzavřený systém
  V uzavřeném systému je vzduch přiváděn potrubím nebo dutinou s pevným připojením na regulovatelné ventilačním výústky.

AKUSTICKÉ A POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY

Pro splnění akustických a požárních požadavků lze v dutině podlahy instalovat různé typy dutinových zábran.

BOČNÍ – SCHODOVÉ UKONČENÍ PODLAHY

Boky podlahy mohou být ukončeny čelním zakončením za účelem ukončení dutiny podlahy nebo vytvoření schodu. V případě, že se jedná o finální povrch, montujeme k podlaze příslušné hrany a lišty).

PŘEMOSTĚNÍ PROFILŮ

Přemostění nahrazuje podlahový sloupek, kde jej nelze instalovat. V takových případech se používají C-profily šroubované na hlavice sloupku. Přemostění je možné podle podmínek konstrukce podlahy až do 1800 mm.

DEKLARACE PRODUKTU

Deklarace poskytuje rozsáhlé informace o všech účincích produktu na životní prostředí. Může být použita ve fázi plánování nebo výběrového řízení k posouzení všech aspektů týkajících se udržitelnosti. Slouží jako databáze pro certifikační systémy budov, jako jsou LEED, DGNB, BNB a BREEAM.

PROHLÁŠENÍ (PDF)

EPD (Environmentální prohlášení o produktu)

Výrobek má specifické EPD podle platných norem. (EN 15804/ISO 14025)
Číslo prohlášení: EPD-LIN-2014223-IAA1-CS

EPD (Environmentální prohlášení o produktu) (PDF)

EKONOMIKA OBĚHU

Produkt má certifikát C2C v certifikátu “Silver”
CERTIFIKACE: 3873
Zavedením ideologie ekonomiky oběhu se vyhýbáme odpadům, toxickým látkám a znečištění životního prostředí. Cílem je dosáhnout technického cyklu, který zajistí oddělení jednotlivých součástí výrobku a jejich úplné opětovné použití v dalším výrobním procesu.

Všeobecný TECHNICKÝ LIST NORTEC, jednotlivé technické listy na vyžádání zašleme.

V případě zájmu o zaslání technických listů nebo detailů nám zašlete žádost emailem na
info@lindner.cz nebo využijte kontaktní formulář zde: PODPORA

CHARAKTERISTIKA ZDVOJENÉ PODLAHY NORTEC
– Materiál desek: kalciumsulfát vyztužený vlákny
– rozměr desek: 600 × 600 mm, tloušťka 14 mm – 44,5 mm
– Horní strana desky: holá deska pro kobercové nebo vinylové lamely nebo ve fabrice nalepená libovolná krytina (antistatický vinyl, linoleum, kámen, keramická dlažba, dřevo, kaučuk)
– Spodní stana desky: holá nebo ocelový plech
– Boční hrana desky: ochranná plastová lišta (vodivá, nevodivá, výběr z různých barev)

VÝHODY
– Extrémní pevnost a tím nižší průhyb, vyšší třídy únosnosti, než zdvojené podlahy LIGNA
– Ekologický materiál bez emisí ani formaldehydu
– Lepší akustické vlastnosti než zdvojené podlahy LIGNA, pocit chůze po tradiční betonové podlaze

NEVÝHODY
– vyšší cena než zdvojené podlahy LIGNA
– vyšší váha desek – horší manipulace

KANCELÁŘE A SKLADY:
V Chotejně 9/1307
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 228 804 010
Tel.: +420 228 804 009
Email: info@lindner.cz

FAKTURAČNÍ ADRESA:
Polská 1396/46
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 61465291, DIČ: CZ61465291
Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze; odd. C; vložka 29233

By |2019-12-12T12:07:57+01:0018 února, 2019|Zdvojené podlahy|0 Comments