Menu

NORTEC

NEHOŘLAVÉ SÁDROVLÁKNITÉ DESKY PRO VĚTŠÍ KOMFORT

Zdvojená podlaha Nortec detail konstrukce 2

DESKY

 • Materiál: kalciumsulfát vyztužený vlákny
 • Rozměr: 600 × 600 mm, tloušťka 16 mm – 38,5 mm
 • Boční hrany: volitelně plastová lišta vodivá, nebo nevodivá
 • Horní strana: bez krytiny (pro dodatečnou pokládku k tomu určených krytin) nebo s aplikovanou krytinou ve výrobně (PVC, linoleum, ker. dlažba, dřevo, apod.)
 • Spodní strana: holá, nebo ocelový plech (z důvodu zvýšení únosnosti)

KONSTRUKCE

 • Spodní konstrukce podlahy: ocelové pozinkované rektifikovatelné (výškově nastavitelné) sloupky, lepené k podlaze systémovým lepidlem a zakápnuté závitovým lepidlem proti pootočení
 • Vyztužující profily: v případě požadavku na zvýšení stability nebo únosnosti trámky nebo C-profily
 • Více informací o jednotlivých komponentech zdvojených podlah naleznete zde

VÝHODY

 • Extrémní pevnost a tím nižší průhyb, vyšší třídy únosnosti, než zdvojené podlahy LIGNA
 • Nehořlavý ekologický materiál bez emisí a formaldehydu
 • Lepší akustické vlastnosti než zdvojené podlahy LIGNA
 • Pocit při chůzi, jako po tradiční betonové podlaze
 • Možno doplnit vyztužujícími profily a ostatním příslušenstvím podlah

NEVÝHODY

 • Vyšší cena než zdvojené podlahy z dřevotřískových desek LIGNA
 • Vyšší hmotnost desek zhoršuje manipulaci s deskami při montáži

DESKY

Materiálem pro výrobu desek je síran vápenatý, vyztužený vlákny; spodní strana je holá nebo opatřena pozinkovaným ocelovým plechem, hrany mohou být opatřeny plastovou lištou jako ochrana proti nárazu a vlhkosti

TLOUŠŤKA DESEK

16 – 38.5 mm

PLOŠNÁ HMOTNOST PODLAHY

32 – 62 kg/m2

STANDARTNÍ VÝŠKA SLOUPKŮ

25 – 2000 mm

CELKOVÁ VÝŠKA PODLAHY

50 – 2000 mm

RASTR SLOUPKŮ

600 x 600 mm

ELEKTROSTATICKÁ VODIVOST

≥ 1 x 10 Ω (záleží na použité krytině)

ROZMĚROVÁ ODCHYLKA PODLE EN 12825

třída 1

Stupeň úbytku podélně přenášeného zvuku

 • n, f, w = 47 – 64 dB*

Svislý útlum vzduchem přenášeného zvuku

 • R w = 61 dB

Stupeň úbytku kročejového zvuku

 • ΔL w = 11 – 36 dB*

Hladina kročejového zvuku bočního přenosu

 • n, f, w = 73 – 38 dB*

* hodnoty závisí na dodatečných opatřeních

REAKCE NA OHEŇ

 • A2 (nehořlavé) dle ČSN EN 13501-1

POŽÁRNÍ ODOLNOST

 • REI30  a REI60 dle ČSN EN 13501-2

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

Produkt NORTEC má certifikát Cradle to Cradle Certified® „Silver“
ČÍSLO CERTIFIKACE: 5238
Zavedením ideologie cirkulární ekonomiky se vyhýbáme odpadům, toxickým látkám a znečištění životního prostředí. Cílem je dosáhnout technického cyklu, který zajistí oddělení jednotlivých součástí výrobku a jejich úplné opětovné použití v dalším výrobním procesu.

DEKLARACE PRODUKTU

Deklarace poskytuje rozsáhlé informace o všech účincích produktu na životní prostředí. Může být použita ve fázi plánování nebo výběrového řízení k posouzení všech aspektů týkajících se udržitelnosti. Slouží jako databáze pro certifikační systémy budov, jako jsou LEED, DGNB, BNB a BREEAM.

PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU (PDF)

EPD (Environmentální prohlášení o produktu)

Výrobek má specifické EPD podle platných norem. (EN 15804/ISO 14025)
Číslo prohlášení: EPD-LIN-20210022-IBA1-EN

EPD (Environmentální prohlášení o produktu) (PDF)

TŘÍDA ZATÍŽENÍ A PRŮHYBU

dle ČSN EN 12825
třída 1A (2kN) – 5A (5 kN)

 • konkrétní třída (únosnost, průhyb) závisí na: typu desek, sloupků a případně trámků
 • únosnosti jednotlivých typů zdvojené podlahy NORTEC naleznete v technických listech

VÍCE INFORMACÍ O ÚNOSNOSTI  A PRŮHYBU ZDVOJENÝCH PODLAH NAJDETE ZDE

SOUČINITEL SPOLEHLIVOSTI

2

SEISMICKÁ BEZPEČNOST

A – F dle mezinárodního kódu staveb IBC (International Building Code)

KRYTINY POKLÁDANÉ NA STAVBĚ

 • textilní krytiny (kobercové čtverce)
 • elastické krytiny (PVC, HPL …..)
 • volně položené dlaždice

SPECIÁLNÍ KRYTINY POKLÁDANÉ NA STAVBĚ

DryTile

KRYTINY APLIKOVANÉ VE VÝROBĚ

WOODline

LEATHERline

STONEline

CERAMIN®

PŘÍSLUŠENSTVÍ ZDVOJENÝCH PODLAH

 • LEMOVKY (BOČNÍ A SCHODOVÉ UKONČENÍ PODLAHY)
 • DILATAČNÍ LIŠTY
 • ELEKTRICKÉ BOXY
 • AKUSTICKÉ A POŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
 • VENTILAČNÍ VÝÚSTKY
 • PŘEMOSTĚNÍ PROFILŮ
 • VYZTUŽUJÍCÍ PROFILY

VÍCE INFORMACÍ K JEDNOTLIVÝM DOPLŇKŮM NALEZNETE ZDE

KOMPONENTY ZDVOJENÝCH PODLAH

Veškeré komponenty zdvojených podlah Lindner jsou vyrobeny ve výrobnách Lindner a tvoří nezaměnitelnou součást systému zdvojených podlah. Zdvojená podlaha musí být podle normy ČSN EN 12825 – Zdvojené podlahy odzkoušena v autorizované zkušebně se všemi komponenty deklarovanými v dokumentaci ke zdvojené podlaze.

 • DESKY
 • SLOUPKY
 • OKRAJOVÉ PÁSKY
 • SLOUPKOVÉ LEPIDLO
 • TRÁMKY A C-PROFILY
 • PENETRACE
 • HLINÍKOVÉ PODLOŽKY
 • AKUSTICKÉ PODLOŽKY
 • ZAVĚTROVACÍ PÁSKY

VÍCE INFORMACÍ K JEDNOTLIVÝM KOMPONENTŮM NALEZNETE ZDE

TECHNICKÝ LIST NORTEC (PDF)
BROŽURA PODLAHY LINDNER (PDF)

BROŽURA PODLAHY PRO DATOVÁ CENTRA A TECHNICKÉ MÍSTNOSTI (PDF)

DOWNLOADCENTER – EN

Obsah BIM
WWW.BIMOBJECT.COM

V případě zájmu o zaslání technických listů nebo detailů nám zašlete žádost emailem na
info@lindner.cz nebo využijte kontaktní formulář zde: PODPORA

ZDVOJENÁ PODLAHA NORTEC – CHARAKTERISTIKA

Zdvojená podlaha NORTEC je tvořena kalciumsulfátovými deskami. Desky mají boky chráněné plastovými hranami a spodní strana je holá, opatřena pozinkovaným ocelovým plechem. Desky leží na ocelových pozinkovaných rektifikovatelných (výškově nastavitelných) sloupcích. Z důvodu zvýšení stability a únosnosti mohou být na sloupcích namontovány ocelové pozinkované trámky nebo C-profily, které tvoří rámové konstrukce.

Zdvojená podlaha NORTEC poskytuje vyšší komfort při chůzi a má lepší svislý útlum vzduchem přenášeného zvuku, než zdvojená podlaha LIGNA. Desky jsou vyráběny ze síranu vápenatého – nehořlavý a ekologický materiál, který nevylučuje téměř žádné emise.

Díky svým ekologickým a technickým vlastnostem může být NORTEC zpracováván v uzavřeném okruhu výroby, použití a recyklace. V souladu s tím získal jako první komplexní podlahový systém certifikát Cradle to Cradle ® Silver Certificate.

NORTEC lze kombinovat s mnoha dalšími systémy, což nabízí velkou míru flexibility. A umožňuje prakticky neomezený výběr podlahových krytin.

 • Vysoký komfort při chůzi
 • Velmi vysoká zatížitelnost
 • Nehořlavý
 • Jednoduché vyjímání a výměna jednotlivých panelů
 • Nízká míra úniku vzduchu

PODPORA

KONTAKTNÍ ÚDAJE

 

KANCELÁŘE A SKLADY: Konstruktis Delta s.r.o., V Chotejně 765/15, 102 00 Praha 10

RYCHLÝ KONTAKT: tel.: +420 228 804 009 (010), email: info@lindner.cz

By |2024-01-22T13:17:33+01:0018 února, 2019|Kalciumsulfátové desky, Zdvojené podlahy|0 Comments