Menu

CHLADÍCÍ A TOPNÉ SÁDROKARTONOVÉ PODHLEDY

Plafotherm® GK HEKDA

Sádrokartonový chladící a topný podhled

KONSTRUKCE

 • 7/8/9 – závěs typ vernier
 • 26 – závěsný CD profil
 • 451 – měděná ohnutá trubka
 • 452 – sádrokartonová deska
 • 644 – topný / chladicí profil
 • 661 – připojení

MOŽNOSTI PŘIPOJENÍ STĚNY

 • stínová mezera
 • otevřená mezera

STROPNÍ DESKY

 • Velikost: v závislosti na požadavcích

Podrobnější informace najdete v technickém listu.

PROSTOROVÁ AKUSTIKA

do αw = 0,40 (H), třída pohltivosti zvuku D podle ČSN EN ISO 354
až do NRC = 0,35 podle ISO 354, hodnoceno podle ASTM C 423

POŽÁRNÍ VLASTNOSTI

A2-s2, d0 dle ČSN EN 13501-1

TOPENÍ A CHLAZENÍ

Sádrokartonový panel s obsahem grafitu:

jmenovitý chladicí výkon (10K): 112 W/m² podle ČSN EN 14240

 • jmenovitý chladicí výkon (10K): 95,8W/m² podle ČSN EN 14240
 • jmenovitý topný výkon (15K): 108 W/m² podle ČSN EN 14037: 2003

Sádrokartonový panel vysoce komprimovaný:

jmenovitý chladicí výkon (10K): 81,2 W/m² podle ČSN EN 14240
jmenovitý topný výkon (15K): 99,3 W/m² podle ČSN EN 14037: 2003

třída expozice A (interiér) dle ČSN EN 13964, tabulka 8 a 9

PROHLÁŠENÍ O VÝROBKU

Vlastní prohlášení poskytuje rozsáhlé informace o všech dopadech výrobku na životní prostředí. Může být použit ve fázi plánování nebo výběrového řízení k posouzení všech aspektů souvisejících s udržitelností. Slouží jako datová základna pro budování certifikačních systémů, jako jsou LEED, DGNB, BNB a BREEAM.

PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU (PDF)

EPD (PROHLÁŠENÍ O ŽIVOTNÍM PROSTŘEDÍ)

Specifické EPD pro produkt lze vygenerovat podle platných norem. (ČSN EN 15804 / ISO 14025)

EKONOMIKA OBĚHU

Realizací ideologie oběhového hospodářství se vyhýbáme odpadu, toxickým látkám a znečištění životního prostředí. Cílem je dosáhnout technického cyklu, který zajistí separaci a úplné opětovné použití všech materiálů.

Malba, nátěr

Chladící a topý sádrokartonový podhled Plafotherm® – CHARAKTERISTIKA

Tento cenově příznivý chladící podhled umožňuje bezspárý povrch – k dispozici je celá řada hladkých nebo perforovaných desek. Všechny komponenty Plafotherm® GK HEKDA jsou testovány jako kompletní systém a poskytují příjemné klima a komfort v místnostech. Chladící/topné profily – registry jsou spojeny se spodní konstrukcí jako konstrukčním prvkem a přišroubovány k sádrokartonovým deskám. Tento sádrokartonový strop může dosáhnout až 100% aktivní plochy a to i v případě místností se svítidly v deskách. Lze realizovat výškové schody a flexibilní tvary.

 • Topení / chlazení pomocí sálání (radiace) vytváří příjemné klima
 • bezspárý povrch může být navržen v hladké nebo perforované verzi
 • až 100% aktivní plochy
 • lze snadno realizovat flexibilní tvary a výškové rozdíly
 • všechny jednotlivé komponenty jsou testovány jako kompletní systém Lindner
 • patří mezi systémy chladícího stropu s nižší cenou

KANCELÁŘE A SKLADY:
V Chotejně 9/1307
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 228 804 010
Tel.: +420 228 804 009
Email: info@lindner.cz

FAKTURAČNÍ ADRESA:
Polská 1396/46
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 61465291, DIČ: CZ61465291
Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze; odd. C; vložka 29233