Menu

KLASIFIKACE DP

ÚNOSNOST DUTINOVÝCH PODLAH

KLASIFIKACE A OZNAČENÍ PODLE  ČSN EN 13213

ČSN EN 13213 třídí dutinové podlahy do:

» 6 TŘÍD DLE MEZNÍHO ZATÍŽENÍ

Faktory ovlivňující únosnost a průhyb DP:

 • tloušťka desky
 • typ sloupků

DUTINOVÉ PODLAHY Z HLEDISKA ÚNOSNOSTI

PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ = MEZNÍ ZATÍŽENÍ / SOUČINITEL SPOLEHLIVOSTI (u DP = 2)

TŘÍDA PROVOZNÍ ZATÍŽENÍ MEZNÍ ZATÍŽENÍ
1 ≤ 2 kN ≤ 4 kN
2 ≤ 3 kN ≤ 6 kN
3 ≤ 4 kN ≤ 8 kN
4 ≤ 4,5 kN ≤ 9 kN
5 ≤ 5 kN ≤ 10 kN
6 ≤ 6 kN ≤ 12 kN

ZDVOJENÉ PODLAHY Z HLEDISKA PRŮHYBU

PŘI MODULU 600 x 600 mm JE MAXIMÁLNÍ POVOLENÝ PRŮHYB 2 mm

 • průhyb podlahy při zatížení provozním zatížením nesmí překročit 1/300 modulu (rozteče) sloupků

CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH POJMŮ:

 • Třída únosnosti dutinové podlahy závisí na maximálním mezním bodovém zatížení, které je podlaha schopna unést.
 • Mezní zatížení je maximální bodové zatížení, které je ještě podlaha schopna unést. Zohledňuje bezpečnostní faktor, který je ztvárněn součinitelem spolehlivosti. Mezní zatížení je součinem provozního zatížení a součinitele spolehlivosti.
 • Provozní zatížení (working load) je skutečné reálné zatížení, které bude na podlahu maximálně působit. Provozní zatížení je rovno podílu mezního zatížení a součinitele spolehlivosti.
 • Součinitel spolehlivosti (safety factor) = součinitel, jímž se dělí hodnota meze pevnosti (mezního zatížení) pro stanovení provozního zatížení. Součinitel spolehlivosti je roven 2,0.
 • Průhyb se stanoví podle průhybu desky zatížené provozním zatížením. Průhyb se měří v nejnižším bodě desky. Velikost průhybu má vliv na komfort při chůzi a životnost koberce na podlaze.

POZNÁMKA K PLOŠNÉMU ZATÍŽENÍ DUTINOVÝCH PODLAH

  • Rovnoměrné zatížení by nemělo tedy být považováno za charakteristiku únosnosti, tou je pouze bodové (koncentrované) zatížení podle normové metodiky zkoušení – ČSN EN 13213 – Dutinové podlahy

 • Plošné zatížení dutinových podlah není možné testovat, není na to žádná metodika
 • Orientačně lze plošné zatížení dutinové podlahy stanovit jako 5 násobek provozního zatížení

KONSTRUKTIS DELTA S.R.O.

KANCELÁŘE A SKLADY – PROVOZOVNA:

V Chotejně 15/1307
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 228 804 010
Tel.: +420 228 804 009
Email: info@lindner.cz
FAKTURAČNÍ ADRESA:
Polská 1396/46
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 61465291, DIČ: CZ61465291
Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze; odd. C; vložka 29233NAPIŠTĚ NÁM 

By |2024-01-20T11:10:31+01:008 ledna, 2024|DP ostatní, Dutinové podlahy|0 Comments