Menu

LMD-E 340

CHODBOVÝ PODHLED LMD-E

LMD-E 340

Chodbový podhled s viditelnými závěsnými háky s deskami s možným posunem při vstupu do podhledu.

Chodbový podhled s viditelnými závěsnými háky a s deskami, které lze při vstupu do podhledu snížit o jednu úroveň (cca 50 mm) a posunout pod ostatní desky. Tím je umožněn velmi komfortní přístup do prostoru nad podhledem pro údržbu médií v dutině podhledu.

Tento typ podhledu je vhodný do chodeb, kde je záměrem klást desky od stěny ke stěně a kde lze využít výhody přizpůsobení se nerovnostem stěn. Závěsné háky jsou viditelné v rovině podhledu.

Komponenty chodbového podhledu:

L – PROFIL:

Nosný profil kotvený ke stěně, na který je přišroubován hákový profil pro zavěšení desek s dvojitou drážkou. Profil je potřebného rozměru pro požadovaný účel.

HÁKOVÝ PROFIL

Profil, který je přišroubován k L – profilu a slouží k zavěšení desek. Do nižší drážky se zavěsí kazetové háky, aby bylo možné desku podsunout pod sousední kazetu a tím vytvořit otvor v podhledu pro obsluhu dutiny podhledu.

PODHLEDOVÉ KAZETY:

Obdélníkové kazety ukládané na hákové profily. Kazety jsou k sobě vedle sebe ukládány na sraz. Kazety jsou zavěšeny na dvojitý hákový profil pomocí koncových háčků na konci kazet bez nutnosti použití speciálních nástrojů. Když je nutné desku vyjmout, zahákne se jednoduše na nižší háky a podsune pod sousední desku, aniž by bylo nutné desku postavit na zem.

CONSTRUCTION

1 – Podhledová kazeta
14/15/16/17 – šroubový spoj
150 – L-angle

434 – Dvojitý hákový profil pro funkci “drop-slide”

MOŽNOSTI UKONČENÍ U STĚNY

  • L-profil
  • Dvojitý hákový profil

PODHLEDOVÉ DESKY

Typ 1:

  • S koncovkami “drop-slide”
  • délka: 250 – 3,000 mm
  • šířka: 200 – 800 mm

Podrobnější informace najdete v technických listech.

AKUSTICKÉ HODNOTY

αw = až 1,00, třída útlumu A dle EN ISO 354
NRC = až 0,95 dle ISO 354, dle ASTM C 423

Reakce na oheň

A2-s1, d0 dle ČSN EN ISO 13501-1
třída A (IBC) dle ASTM E 84

třída expozice A (interiér) dle ČSN EN 13964, tabulka 8 a 9

DEKLARACE PRODUKTU

Deklarace poskytuje rozsáhlé informace o všech účincích produktu na životní prostředí. Může být použita ve fázi plánování nebo výběrového řízení k posouzení všech aspektů týkajících se udržitelnosti. Slouží jako databáze pro certifikační systémy budov, jako jsou LEED, DGNB, BNB a BREEAM.

PROHLÁŠENÍ (PDF)

EPD (Environmentální prohlášení o produktu)

Výrobek má specifické EPD podle platných norem.
Číslo prohlášení: EPD-LIN-20180192-IBC1-EN

EPD (Environmentální prohlášení o produktu) (PDF)

EKONOMIKA OBĚHU

Zavedením ideologie ekonomiky oběhu se vyhýbáme odpadům, toxickým látkám a znečištění životního prostředí. Cílem je dosáhnout technického cyklu, který zajistí oddělení jednotlivých součástí výrobku a jejich úplné opětovné použití v dalším výrobním procesu.

OCHRANA PROTI EXPLOZI

až 63 kPa explozivního tlaku

SVÍTIDLA

Integrovaná SVÍTIDLA LINDNER

AKUSTICKÉ VLOŽKY

Akustické vložky na bázi minerální vlny v různých tloušťkách zvyšují výrazně akustický útlum podhledu.

POŽÁRNÍ OCHRANA

K dispozici je systém se zkoušenou třídou požární odolnosti:
LMD F30-A / AB – DROP-SLIDE
LMD F90-A / AB – DROP-SLIDE

Technický list LMD-E 340 (PDF)
Brožura kovové podhledy Lindner (PDF)
DOWNLOADCENTER

BIM Content
WWW.BIMOBJECT.COM

V případě zájmu o zaslání technických listů nebo detailů nám zašlete žádost emailem na
info@lindner.cz nebo využijte kontaktní formulář zde: PODPORA

Chodbový podhled LMD-E 340 – CHARAKTERISTIKA

Chodbové podhledy jsou podhledy pro komunikační prostory. Chodbový podhled LMD-E 340 se vyznačuje možností zavěšení desky na nižší hák závěsného profilu a podsunutím pod sousední desku. To umožňuje otevření prostoru podhledu větší plochy bez nutnosti odkládat desky na podlahu.

  • nejjednodušší způsob demontáže desek za účelem vytvoření servisního otvoru v podhledu
  • volně položené kazety od stěny ke stěně
  • kompenzace nerovností chodbových stěn díky adaptivnímu L-profilu

KANCELÁŘE A SKLADY:
V Chotejně 9/1307
102 00 Praha 10
Česká republika
Tel.: +420 228 804 010
Tel.: +420 228 804 009
Email: info@lindner.cz

FAKTURAČNÍ ADRESA:
Polská 1396/46
120 00 Praha 2
Česká republika
IČ: 61465291, DIČ: CZ61465291
Společnost je zapsána v OR Městského soudu v Praze; odd. C; vložka 29233

By |2019-11-21T14:01:55+01:001 srpna, 2019|Chodbové LMD-E, Kovové podhledy|0 Comments